Podle obžaloby jako podnikatel objednával v letech 2003 až 2006 zboží a služby, ač věděl, že vzhledem k situaci své firmy nebude schopen závazkům dostát.

Největším poškozeným má být jindřichohradecká firma KaVo CZ zabývající se obchodem s dentálními materiály.

Od té obviněný odebral zboží za 6,5 milionu, přičemž 5,8 milionu nezaplatil. V omyl uvedl i další dodavatele.

V začátku svého výslechu obžalovaný s tituly PhDr. a CSc. uvedl, že od roku 2005 je zaměstnán u jiné společnosti obchodující s dentálními materiály a zařízeními.

Nemá žádný majetek.

Bývalo ovšem líp, alespoň podle slov obžalovaného, který tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustil.

Nadějný začátek

Vyprávěl, jak začal podnikat v roce 1993 z popudu kamaráda žijícího v Rakousku.

Tam také sám asi čtyři roky působil prý ve fotbalu, čímž také získal určité startovací prostředky. Je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu a kandidaturu udělal na téma z míčových her.

V Čechách chtěl vybudovat distribuci dentálních materiálů a přístrojů.

A prý se mu dařilo, během pár let byli jednou z největších takových firem v oblasti.

Od podzimu 1993 spolupracoval s německým výrobcem KaVo. Od založení jeho dceřiné společnosti v ČR už nemohl nakupovat přímo v Německu, ale i tak se spolupráce velmi dobře rozjela. Objednával zboží za patnáct, osmnáct milionů ročně, prodával třetinu zboží KaVo v republice.

Spolupracoval i s asi 25 dalšími zahraničními dodavateli a se stejným počtem českých firem. Začal podnikat i na Slovensku. Do roku 1997 měli obrat 20 až 25 milionů ročně.

S objemem zakázek ale rostly také pohledávky. Zdravotníci zápolili s těžkostmi s platbami od pojišťoven, a oni za nimi měli pohledávky taky za sedm milionů.

V roce 1997 si vzal úvěr. Museli se snažit vytvářet skladové zásoby, zdravotníci chtěli zboží ihned.

V letech 2003 – 04 je obrat 70 milionů řadil k pěti největším firmám v ČR. Vystavoval prý i 16 000 faktur ročně.

V té souvislosti obžalovaný odmítl závěry znaleckého posudku k údajné dlouhodobé nesolventnosti své firmy. Soudu předložil odborné vyjádření vyznívající opačně.

Ty lhůty splatnosti!

Proč pak najednou ty nehrazené závazky?

Vysvětloval to tak, že s ředitelem KaVo CZ měli nejen obchodní, ale i osobní velmi dobré vztahy. Tak mu koncem roku 2002 kývnul z přátelství na to, zda mu může dodavatel nafakturovat zboží, které objednával na měsíce dopředu. A během deseti dnů dostal faktury na osm milionů.

„Za zboží, které tehdy neměli na skladě,“ zdůrazňoval Jan M. Museli je objednat v Německu, dovézt, proclít. V době splatnosti zmíněných faktur prý neplatil, protože zboží ještě nedostal.

Tak třeba 5. září 2004 montoval soupravu, jejíž dodání mu KaVo fakturovalo už koncem roku 2003, uváděl.

Obžalovaný zdůrazňoval dohodu s tehdejším jednatelem KaVo CZ, že hradit faktury může i po splatnosti, také dle možností jednotlivých odběratelů – lékařů.

Vyšetřování ukázalo, že tak jako tak veškeré zboží odebrané od KaVo mu bylo koncovými zákazníky zaplaceno. Tyto peníze prý šly na chod firmy. „Nic jsem z toho neměl,“ ujišťoval.

S výměnou jednatele začalo KaVo CZ v roce 2005 pohledávky vymáhat.

Jan M. to dával do souvislosti s jeho tehdejším jednáním o spolupráci s dalším velkoprodejcem dentálních materiálů NWD, který vstupoval do Čech. Tato firma prý chtěla zhodnotit jeho know–how českého trhu v oboru.

S KaVo se marně se snažil o dohodu na splátkovém kalendáři a na další spolupráci. Podle jeho názoru v něm cítili konkurenci a rozhodli se ho zlikvidovat.

Došlo taky k problémům s bankou. Za další prolongaci úvěru chtěla v roce 2005 ručit majetkem jeho ženy, ale ta to odmítla. Ztratil tak krytí profinancování dalších obchodů.

O problémech prý všechny partnery informoval.

Našel zahraničního zájemce o odkoupení firmy, ale ten od záměru nakonec ustoupil.

23. června 2006 byl na majetek M. prohlášen konkurz.

Dlouhé dokazování

Bývalý jednatel KaVo jako svědek soudu potvrdil, že Jan M. byl jejich nejlepší klient.

Proto měl od nich kontokorent, kdy mohl do objemu asi 1,5 milionu hradit dodávky až po lhůtě splatnosti. Limit však výrazně přečerpal a splátkový kalendář neplnil.

Jako statutární zástupce se svědek snažil přijmout opatření k tomu, aby se pohledávky za panem M. umořovaly.

„O splatnosti pohledávek rozhodoval jednatel, od roku 2004 tedy já,“ řekl svědek.

Vypovídal přes dvě hodiny. K námitkám obhajoby, že fakturovali, aniž měli zboží na skladě, tvrdil, že vystavení takového dokladu by jejich software neumožnil.

Když byl opakovaně dotazován, kde jsou k dotyčným fakturám dodací listy, odvětil, že takové technické věci na starost neměl. A že je to spíš otázka pro obžalovaného, který přijetí faktur potvrdil.

Obhajoba chce, aby KaVo doložilo nákupní doklady sporného zboží, kdy jí bylo dodáno do ČR a kdy tedy mohli fakturovat obžalovanému.

Fakturovalo a dodávalo se vždy po dohodě, poznamenal k tomu svědek.

Potvrdil, že aktivity obžalovaného s konkurenční firmou NWD jejich zájmy skutečně poškozovaly.

Po výslechu dalších svědků soud odročil hlavní líčení na únor.