Přes známého se v září v roce 2009 zkontaktoval s prodejcem a zprostředkovatelem motorových vozidel panem Vladimírem z Táborska a chtěl si od něho koupit automobil z Německa.

Našli Toyotu Rav 4 odpovídající jeho představám (počet kilometrů, barva, závěs, po roce 2006 aj.), prý na internetu autobazaru v Řeznu, a pan Vladimír se známým, který umí německy, pro ni jeli. Auto si vyzkoušeli, předali zálohu 50 000 korun od pana Josefa a vozidlo pro kupujícího vyfotografovali. Při druhé cestě doplatili cenu, vyřídili převozní značky a toyotu přivezli panu Josefovi. I s kupní smlouvou ze 14. září mezi prodávající firmou v Řeznu a dcerou pana Josefa, jejíž jméno také stálo na smlouvě. Kupní cena byla 13 500 eur. Dohodli se s panem Josefem, že se také postarají o STK, a také tak udělali. Poté vůz předali zákazníkovi.

Protokol o oné prohlídce, který mu rovněž dali, stvrzoval, že identifikační údaje v dokladech o vozidle odpovídají datům na autě (VIN). Také podle protokolu mělo být vybaveno spojovacím (závěsným) zařízením, ale nebylo. Když se na to dovozců ptal, tvrdili mu prý, že tam zařízení je. Reagoval na to 25. září 2009 podáním trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

Policie lustrací zjistila, že auto není evidováno jako odcizené. Němečtí kolegové našli původního vlastníka a zjistili, že tažné zařízení na vozidle namontováno nebylo. Na STK policii vysvětlili, že došlo k omylu při přepisování údajů – předmětné zařízení prý mělo být zapsáno u mitsubishi kontrolovaného ve stejnou dobu. Policie poté 27. ledna 2010 věc odložila a s poznatkem, že mohlo jít o porušení živnostenského zákona, případně zákona o daních z příjmu, ji předala městskému a finančnímu úřadu.

Mezitím panu Josefovi potvrdil 20. listopadu 2009 i soudní znalec, že předmětné vozidlo spojovací zařízení namontováno nemá, ani nikdy nemělo.
2. září 2010 sdělila německá policie ze Schwandorfu, že kupní smlouva, kterou dovozci předložili panu Josefovi, je padělek. Autohaus uvedený jako prodávající takové formuláře neužívá a razítko na jeho smlouvě je také padělek. Potvrdila též, že vozidlo není v pátrání.

Peníze zpátky!

Zhrzený pan Josef podal u Okresního soudu v Táboře žalobu na zmíněného prodejce pana Vladimíra o uplatnění nároku z kupní smlouvy: dožadoval se vrácení peněz proti vrácení oné toyoty. Prodejce mu prý nabízel jen dodatečné namontování tažného zařízení, ale to mu odborníci nedoporučovali. A taky už se mu asi nechtělo moc věřit, závad na vozidle proti zadání prý bylo víc…

V poslední den dokazování soud slyšel také mj. pracovníka oné STK, která do protokolu zapsala ono neexistující tažné zařízení. Vysvětlil, jak podle něho k omylu došlo, a připustil, že až vyšetřující policista ho upozornil, že zmiňovaný typ by na toyotě vůbec nesměl být. Jeho to při vyplňování dokladu nenapadlo, on zkoumá jen obecný typ těchto zařízení.

Ve spise založené fotografie vozidla pořízené dovozci porovnal soudce se snímky provozovny autobazaru na internetu a konstatoval, že objekt vypadá ve skutečnosti zcela jinak. Žalovaný vysvětlil, že na dvoře provozovny bylo málo místa k nafotografování auta, vyjeli s ním tedy ven.

Jaká to byla smlouva?

Podle JUDr. Evy Nýdlové, právní zástupkyně pana Josefa, bylo prokázáno, že žalovaný jako podnikatel prodává auta a ústní smlouvu s jejím klientem uzavřel pod svou firmou, což dokazují i doklady o přepravním pojištění toyoty pro jízdu do Čech a o převzetí zálohy 50 000 Kč, kde je jeho firma uvedena. „Jednal tedy jako podnikatel a smlouva, kterou uzavřel, je smlouvou spotřebitelskou. Pak je třeba ji vykládat podle občanského zákoníku,“ uvedla dr. Nýdlová.

Odmítla tvrzení žalovaného, že smlouvu uzavřel jako zprostředkovatel. „Podnikatel jako obstaratel by musel písemně potvrdit, jakou věc má pro objednatele obstarat, ale to žalovaný neprokázal a nesvědčí tomu ani průběh jednání,“ pokračovala. Zdůraznila dále, že žalovaný jel dvakrát do Řezna, nesl náklady na přepravní pojištění, převozní značky, na pohonné hmoty, ale nic nechce nahradit. I to prokazuje, že smlouva byla kupní, míní. Chybějící tažné zařízení oproti ujednání je podle ní důvodem k odstoupení od smlouvy proti vrácení kupní ceny.

Dr. Nýdlová závěrem zopakovala i podivné okolnosti předložené údajné kupní smlouvy: nebyla uzavřena v autobazaru, jak se v ní uvádí, neví se, kdo a za jakých okolností ji uzavřel, když rozhodně u toho nebyl původní vlastník ani údajný kupující, dcera pana Josefa…

Právní zástupce žalovaného naopak mínil, že žaloba není důvodná. Není prý důkaz, že smlouva byla uzavřena jako kupní. Jeho klient podniká i ve zprostředkování a službách a nelze dovodit, v rámci jaké z těchto činností jednal se žalobcem. I kdyby pak smlouva kupní byla, podle žalovaného není důvod k odstoupení od ní. Chybějící tažné zařízení je prý banalita. Žalovaný prý ostatně pana Josefa nikdy neujišťoval, že na vozidle je…

Okresní soud v Táboře ale žalobě vyhověl a uložil žalovanému zaplatit panu Josefovi 355 000 korun proti vrácení Toyoty RAV 4. Musí mu také nahradit náklady řízení.

Jak soudce řekl, bylo prokázáno, že mezi účastníky byla uzavřena kupní smlouva. „Obchodní vztah byl velice nejasný, za což mohou oba účastníci, ale je prokázáno, že žalovaný v tomto oboru podniká, že dovážel za zahraničí na objednávku auta, a z ničeho nevyplývá, že by v tomto případě dělal žalujícímu nějakou přátelskou úsluhu,“ řekl. V Německu podle soudu nejednal v zastoupení, když uvedl jako kupující dceru pana Josefa, která ho k ničemu nepověřila. „Je otázka, od koho žalovaný auto koupil, ale protože nebylo vedeno jako odcizené, vezměme na vědomí, že je zkrátka nabyl. Byť okolnosti uzavření smlouvy prezentuje asi trochu jinak, než tomu bylo, nelze uzavřít, že smlouva z autobazaru v Německu je neplatná. A jestliže tady je kupní smlouva a prodaná věc nemá požadované parametry, respektive má vady, což prodávající mohl zjistit, je tady důvodné odstoupení od smlouvy…“

Rozsudek není v právní moci.