Krajský koordinátor projektu pro jižní Čechy a VysočinuJan Spěváčeknašemu Deníku řekl, že všechny poskytované služby jsou zdarma. Oběti se dočkají pomoci při vyrovnávání se s dopady konkrétního trestného činu, poradenství v rámci orientace v přípravném řízení, základních právních informací i zprostředkování dalších služeb, jako jsou třeba podklady pro podání trestního oznámení, sepsání odvolání či uplatnění náhrady škody. Klienti zde mohou vystupovat naprosto anonymně. Veškeré konzultace jsou individuální, nejedná se tedy o takzvané skupinové terapie.

„Oběť nemusí mít v ruce papír od policie nebo státního zastupitelství, který by ji opravňoval k tomu, přijít k nám do poradny. Stačí jen mít pocit, že se se stala obětí trestného činu a potřebuje se o tom s někým poradit," vysvětlil Jan Spěváček. Zároveň dodal, že projekt „Proč zrovna já?" je určitým dluhem českého státu vůči poškozeným. Reaguje totiž na nový zákon o obětech trestných činů, který nabude plné účinnosti1. srpnaletošního roku. Prozatím se rozjel ve třiceti městech. Ve všech je středisko probační a mediační služby. Podle plánu by měla tato služba trvat nejméně do jara 2015.

„Bez ohledu na projekt bude mít policie od srpna zákonnou povinnost upozornit oběti trestných činů na to, že v našich střediscích mohou dostat bezplatnou radu či pomoc," dodal Jan Spěváček. Kromě Probační a mediační služby ČR nabízí v Českých Budějovicích pomoc obětem trestných činů i sdružení Bílý kruh bezpečí. To sídlí v Riegrově ulici č. 51. Otevřeno je prozatím každé úterý od 17 do 19 hodin. Klienti se nemusí dopředu objednávat a veškeré služby jsou pro ně bezplatné. „Stejně jako ve všech poradnách Bílého kruhu bezpečí je naše pomoc kombinovaná. Znamená to, že se klientům bude věnovat právník a psycholog," vysvětlil vedoucí poradny Přemysl Pechlát.

Chod poradny zajišťuje více než dvacítka dobrovolníků, mezi nimi asistenti, právníci i psychologové. „Obětem poskytneme právní informace a praktické rady, ale i psychickou a morální podporu. To vše s přihlédnutím k jejich konkrétní situaci a aktuálním potřebám. Veškeré informace jsou podávány ve srozumitelné formě a konzultace může být podle potřeby opakovaná," dodal vedoucí poradny Přemysl Pechlát.