Někteří i opakovaně. Jejich nejčastější a zároveň i nejzásadnější otázka zní: Proč zrovna já? Státní organizace loni v únoru zahájila stejnojmenný projekt, v jehož rámci  nabízí poradenství ve třiceti českých a moravských městech. V jihočeské metropoli najdete poradnu v sídle PMS ČR 
v ulici Karla IV. č. 12.

Regionální koordinátor projektu pro Vysočinu a Jihočeský kraj Jan Spěváček našemu Deníku řekl, že služby zdejší poradkyně Marcely Nerudové mohou využít všechny oběti trestných činů. Dočkají se pomoci při vyrovnání se s dopady trestných činů, poradenství v rámci orientace v trestním řízení, základních právních informací i zprostředkování dalších služeb.

Všechny služby pro klienty jsou anonymní a bezplatné, organizace je hradí díky dotaci Evropského strukturálního fondu v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Činnost poraden doplňují další služby poskytovatelů z nestátních neziskových organizací, kteří již byli, nebo budou vybráni ve veřejných zakázkách na dodavatele služeb. Poradenství je nabízeno všem  lidem bez ohledu na druh trestného činu nebo na stav trestního řízení," vysvětlil koordinátor Jan Spěváček.

Obětí trestného činu se rozumí člověk, jemuž byla nebo měla být způsobena majetková či nemajetková újma anebo pokud se na jeho úkor pachatel trestného činu nezákonně obohatil. Pokud pachatelé svými činy zapříčinili něčí smrt, považují se za oběti i její příbuzní v přímém pokolení. To znamená rodiče, sourozenci, osvojenci, osvojitelé, manželé nebo registrovaní partneři. Samostatnou kategorií jsou takzvaně zvlášť zranitelné oběti. Těmi jsou zpravidla děti, mentálně, fyzicky či psychicky postižení lidé anebo oběti sexuálních trestných činů. Mezi ně patří třeba oběti trestného činu obchodování 
s lidmi (například nedobrovolné prostitutky).

„Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat 
za oběť, pokud nevyjde najevo opak nebo se nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti podle zákona. Na postavení oběti nemá vliv, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen," dodal koordinátor Jan Spěváček.

Výročním dnem obětí je 22. únor – právě na tuto sobotu totiž připadá Evropský den obětí trestných činů, který navazuje na Chartu práv obětí 
z roku 1990. PMS ČR či relevantní neziskové organizace na tento den připravují několik akcí, ty se však povětšinou odehrají mimo jižní Čechy. PMS na tento den připravuje několik akcí, ty se však povětšinou odehrají mimo jižní Čechy.
Příští týden se však 
u Krajského soudu v Č.  Budějovicích uskuteční setkání zástupců justice, policie, vězeňské služby, PMS ČR, magistrátu i neziskových organizací. Soudcům se představí týmy pro pomoc obětem. „Tématem bude mimo jiné aplikace zákona o obětech trestných činů," nastínil Jan Spěváček.

O průběhu jednání bude náš Deník informovat.