Podle jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Uhlířové tím dotyčný neoprávněně zasáhl do majetkových práv vysílatele. Kromě toho na stránky umístil ještě embedded odkazy umožňující přístup k neoprávněným kopiím různých filmových a televizních děl. „Kdokoliv k nim tak mohl mít prostřednictvím stránky přístup na místě a v čase podle své vlastní volby. Pachatel takto konal bez souhlasu nositelů autorských práv, a porušil tak ustanovení autorského zákona," popsala policejní mluvčí s tím, že na protiprávní jednání obviněného několikrát písemně upozorňovali majitelé práv.

On toho nedbal a pokračoval dál. Vykoledoval si tím stíhání pro trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Hrozí mu až dvouleté vězení.