K takovému závěru dospěla interní policejní kontrola. Tu Správa Jihočeského kraje Policie ČR nařídila v úplném závěru loňského roku bezprostředně po nálezu mrtvého těla hledaného chlapce.

„Nezjistili jsme žádné profesionální pochybení pátračky v Táboře, vše bylo v souladu se zákonem i pravidly pátrání,“ zdůraznil při úterní prezentaci výsledků kontroly jihočeský policejní ředitel Radomír Heřman. Spolu s kolegy se přitom odkazoval na sérii prověrek po celé republice, zveřejnění pátrání v tisku na regionální i celostátní úrovni, přijatá mimořádná opatření i okamžité reakce v případech, kdy se objevila možná stopa. „Krom toho je nutné na celou věc nahlížet i lidským pohledem, v tomto směru nebyl přístup policistů bez chyby,“ připustil zároveň.

Chybí vstřícnost

Podle něj tkví problém v tom, že policistka, která měla na starosti pátrání, nenalezla optimální formu spolupráce s otcem pohřešovaného Romanem Rokosem. „Názor pana Rokose, že policie nekonala tak, jak by měla, byl způsoben nedostatkem empatie a komunikativnosti. Jeho názoru rozumím. Pan Rokos měl snahu sdělit policistce všechny informace, které by mohly napomoci v pátrání. Ta je sice přijímala, ale bez dostatečné vstřícnosti,“ vysvětlil Heřman. Zároveň však dodal, že výsledek pátrání by byl patrně stejný i v případě vstřícnějšího jednání.

Přesto ale přislíbil v brzké době přehodnotit obsazení služebních postů zejména na místech, kde policisté přicházejí do styku s veřejností. Právě na schopnost policistů komunikovat s lidmi bude kladen důraz. V horizontu měsíce se na základě tragického případu Honzíka Rokose dočkají revize i všechna pátrání po pohřešovaných osobách v Jihočeském kraji.

Romana Rokose výsledky kontroly zklamaly. „Jsem zhnusený, očekával jsem jiné závěry. Není pravda, že policie dělala, co měla. Předložil jsem jim dostatek poznatků a důkazů, kde by mohl Honzík být, policisté je ale nebrali dostatečně v potaz. Až za pomoci médií se podařilo dosáhnout posunu, to ovšem už bylo zřejmě pozdě,“ zlobil se včera do telefonu. Spolu s právníkem zřejmě podnikne další kroky.