Semináře Sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené romské lokality v Jihočeském kraji, který se konal ve středu 17. září, se zúčastnili zástupci obcí, neziskových organizací i aktivisté, zabývající se romskou problematikou.

Hezky pohromadě

„V kraji je šestnáct lokalit, které jsou označeny jako rizikové,“ uvedl krajský romský koordinátor Roman Slivka.

„Určil je před dvěma lety projekt, jehož hlavním cílem bylo mapování životních podmínek v romských lokalitách. Výsledky česká vláda využívá při romské integraci,“ dodal Roman Slivka.

„Jako sociálně vyloučenou romskou lokalitu označujeme prostor obývaný skupinou, jejíž členové se sami považují za Romy nebo jsou za Romy označováni okolím a jsou sociálně vyloučeni,“ vysvětlila Lucie Kolářová, vedoucí Poradny Eva při Diecézní charitě České Budějovice.
Sociálně vyloučené lokality vznikají přirozeným sestěhováním chudých romských rodin do lokalit s cenově dostupnějším bydlením, vytlačováním romských rodin z lukrativních bytů a přidělováním náhradního bydlení v lokalitách s často vysokým podílem romského obyvatelstva. Vznikají i řízeným sestěhováváním neplatičů nájmu a lidí považovaných za nepřizpůsobivé či problémové do ubytoven či holobytů. Podle odborníků jsou tyto lokality charakteristické častým výskytem sociálně patologických jevů.

K těm patří například zneužívání drog, alkoholu a jiných návykových látek nebo obecná kriminalita. Obyvatelé lokalit jsou často oběťmi násilí nebo třeba lichvy.

„Terénní práce, kterou se naši pracovníci v lokalitách zabývají, slouží také jako prevence před sociálně patologickými jevy. Pokud zde lidem pomáháme, zvyšujeme i bezpečné prostředí ve městě,“ dodává Lucie Kolářová z poradny Eva.

Rizikové lokality

V kraji je 16 lokalit, označených jako rizikové v souvislosti se sociálně vyloučenými romskými lokalitami. Vyskytují se v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Větřní, Přídolí, Písku, Táboře, Jindřichově Hradci, Českých Velenicích, Prachaticích, Volarech a Pohorské Vsi.