Na pět let mu zakázal podnikání v obchodě a výkon funkce statutárních orgánů společností. Musí také nahradit škodu, kterou způsobil. Ta přesáhla v souhrnu 236,7 milionu korun.

Lhal bankám

Bechara, který do ČR přijel v roce 1983, v prachatickém středisku se naučil česky a pak pár semestrů studoval strojní fakultu ČVUT. V roce 1990 začal u nás podnikat. Založil řadu obchodních společností, v nichž byl většinou jediným společníkem a jednatelem.

V letech 1992 – 95 na ně nabral celou řadou úvěrů. Jak konstatovaly orgány činné v trestním řízení a včera i krajský soud, bankám poskytoval nepravdivé údaje o situaci svých bfirem, zamlčoval jejich předchozí úvěrové zatížení, předkládal nepravdivé posudky apod. Musel si být přitom vědom, že svým závazkům nedostojí.
Tak způsobil Agrobance v Novém Boru škodu nejméně 20 milionů, Ekoagrobance v Ústí nad Labem 50 milionů, J & T Bance Praha 50 milionů, Bance Haná v Prostějově přes 61 milionů, opět J & T Bance 35 milionů. Nesplacením půjčky pak způsobil Škodě – elektrické stroje Plzeň škodu 15 milionů. Posléze v říjnu 1997 podobně vylákal od zástupců společnosti Imperial a. s. K. Vary jako půjčku 5,5 milionu, které rovněž nesplatil.

Obžaloby z řady dalších skutků soud Becharu zprostil s tím, že nejsou trestnými činy. Další útoky z věci vyloučil k samostatnému projednání, jeden zastavil s tím, že slovenská strana nedala souhlas ke stíhání svého občana pro tento skutek.

V nepřítomnosti

Ani ve středu se nepodařilo Becharu k soudu dostat. Jeho nový obhájce JUDr. Martin Klimo nicméně přivezl žádost klienta, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti. Údajně se s Becharou setkal den před jednáním v Rakousku.

Soud to akceptoval. Rekapituloval vývoj hlavního líčení, které začalo v roce 2001. Bechara musel být po vyčerpání doby vazby, zkrácené novelou trestního řádu, propuštěn na svobodu a začal podle předsedy senátu dělat obstrukce. Na čas zmizel z republiky a bylo s ním vedeno řízení jako proti uprchlému. Pak byl zatčen na Slovensku pro pražský soud v jiné věci, ale zase se ocitl na svobodě s probačním dohledem. Krajskému senátu se pak obvykle na poslední chvíli omlouval. Před časem dokonce uprchl z budovy soudu. V jednací síni byl naposledy na chvíli v roce 2007.

Ve středu pak soud přečetl ještě několik listin a vyzval strany k závěrečným řečem, v nichž dr. Klimo navrhl zprostit Becharu obžaloby s tím, že žalované skutky nejsou trestnými činy, a státní zástupce mu navrhl trest deseti let odnětí svobody.

Soud ale rozhodl, jak uvádíme výše. Předseda senátu v odůvodnění pokritizoval bezzubost novely trestního řádu a ignorování soudu některými bezpečnostními složkami státu. Bechara byl za dané situace odsouzen za minimum, co mu bylo možné zcela bezpečně prokázat. Zmínil přitom lehkovážnost bank, které v začátku 90. let půjčovaly tak lehce tak vysoké částky lidem, o nichž nic nevěděly . . .Zprošťující část rozsudku je pak výrazem důkazní nouze, když řízení dál není možné protahovat dalším dokazováním.

Ve výroku o výši trestu soud zohlednil dlouhou dobu, která od spáchání skutků uplynula, byť prodlení zavinil jedině obžalovaný. „Máme zato, že spravedlnosti tak ale bylo alespoň částečně učiněno zadost,“ řekl předseda. Rozsudek není pravomocný.