Podobných případů evidují sociální pracovníci Poradny pro cizince Diecézní charity České Budějovice desítky. 
K napáleným cizincům patří například Slováci, Bulhaři, Vietnamci nebo také Rumuni.

„Teď v srpnu jsem v poradně právě řešili případ skupinky osmi lidí z Rumunska," potvrzuje vedoucí poradny Michaela Dušková.

Ztraceni v lese

„Byli sem zprostředkovatelem dovezeni za prací. Vykonávali však jinou práci, než jim byla slíbena, na jiném místě a bez náležitých smluv. Místo na stavbě pracovali 
v lese.

Mzdu jim ale vypláceli pouze po malých částkách. Po měsíci práce zde zůstali zcela bez prostředků a bez zajištěného ubytování, se zcela nulovou znalostí češtiny. Jediným řešením pro ně bylo zajištění cesty zpět do Rumunska, kde mají rodiny, a tak 
se na nás obrátili s prosbou 
o pomoc," pokračuje Michaela Dušková.

Takovéto případy v Poradně pro cizince a migranty nejsou bohužel zcela ojedinělé. „Před pár měsíci se zde 
ve velmi podobné situaci ocitla například žena z Bulharska," pokračuje Michaela Dušková.

„Lidé ze zemí Evropské unie jsou sem často nalákáni za prací. Sami si uhradí cestu do České republiky a doma čili v zemi původu nechávají rodiny bez finančních prostředků. Rodina se spoléhá na to, že jim z České republiky budou zasílat peníze, které prací vydělají. Jejich rodinné úspory často padnou na zajištění cesty do České republiky," vysvětluje Michaela Dušková.

„Bohužel v těchto případech není zrovna velký výběr řešení, jak jim pomoci. Podporu na zajištění cesty státní instituce neposkytují a pomoci svým občanům ani nemají chuť ambasády daných států. Lidé se pak složitě a dlouhodobě dostávají domů," pokračuje Michaela Dušková. „Naše poradna je schopna těmto lidem zajistit tlumočníka, krátkodobé ubytování a základní potraviny, ale to nelze donekonečna, stejně jako jim nemůžeme financovat celou cestu domů, ale alespoň její část, například na hranice," doplňuje Michaela Dušková.

Statistiky mlčí

Cizinci, kteří naletěli podvodníkům, se ostýchají o své situaci mluvit a nějak ji řešit s policií. O tom svědčí i policejní statistiky.

„Podobný případ cizinců, kteří naletěli zprostředkovatelům práce, v letošním roce dosud neevidujeme," říká jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

„Jedná se o podvod, ale 
z celkové statistiky nedokážeme určit, zda a v jakých konkrétních případech šlo o cizince," dodává mluvčí.