Hlavní líčení má soud zatím rozplánováno do jara. K zahájení přijel jako pozorovatel i John Bok.

K prvnímu zádrhelu došlo hned v úvodu. Řada obhájců protestovala proti podmínkám v jednací síni, největší, jakou má krajský soud ve své budově k dispozici. Mnozí totiž seděli v lavicích bez stolků, na něž by si mohli odložit spisy či psát poznámky. To jim prý znemožnilo řádně hájít své klienty. Požadovali podle jejich slov důstojnější podmínky a navrhovali, aby vrchní soud rozhodl o věcné příslušnosti soudu k projednání této celorepublikové kauzy. Někteří poukazovali na to, že sedí za zády vypovídajících obviněných či v budoucnu svědků, nevidí jim do tváří a nemohou prý tedy hodnotit jejich věrohodnost. Brojili i proti špatné akustice v sále. Jejich protest vyústil v opuštění jednací síně, k němu zavelel ostentativním svlečením taláru JUDr. Václav Vlk. Ostatní se přidali.

Soud poté věci 19 těch, jejichž obhájci setrvali, vyloučil k samostatnému projednání a odpoledne  jim státní zástupce JUDr. Barnabáš Liška přečetl obžalobu.  K porušování zákona podle obžaloby docházelo v souvislosti se zakázkami především vojenských ubytovacích a stavebních správ na údržbu vojenských objektů. Ke zmanipulování veřejných zakázek například na obsluhování tepelných zdrojů v Olomouci, na úklid vnitřních prostor tamtéž,  na zakázkách rekonstrukce čistírny odpadních vod Libavá a kuchyně Hučín, plynofikace kotelny v Jindřichově Hradci, stavebních úprav sociálního zařízení velitelství v Bechyni, obsluhování tepelných zdrojů Litoměřice, atd. Obžaloba míří především na pracovníky vojenských ubytovacích a stavebních správ, ale i na vedoucí pracovníky ministerstva obrany, k nimž směřovala část poskytovaných úplatků v soubislosti se zmanipulovanými zakázkami. Škoda dosahovala v některých případech desítek milionů korun.

Obžaloba navrhla výslech celkově padesátky svědků, čtení stovek listinných důkazů a záznamy odposlechů telekomunikačního provozu. Celý spis v této věci má s přílohami přes 45 000 stran.

Poté senát Mgr. Ondřeje Vítů přistoupil k výslechům prvních obžalovaných.

V úterý se v soudní síni sešli opět všichni advokáti. Mgr. Vítů je seznámil s rozhodnutím, které zřejmě situaci vyřeší. Soud spojil opět obě věci do společného řízení, to ale rozdělil po jednotlivých  skutcích, k jejichž projednání budou obesíláni jen obžalovaní, jichž se věci týkají.

Konkrétně od 17. do 27. září chce soud projednávat případ  údajně zmanipulované veřejné zakázky na obsluhování tepelných zdrojů a předávacích stanic realizované Vojenskou ubytovací a stavební správou. Ze skutku je obžalováno jedenáct osob včetně ředitele VUSS a statutárních zástupců firem na řízení zúčastněných.  Pravděpodobně od 22. října by chtěl soud  projednávat případ veřejné zakázky s názvy „Kuchyně Hlučín" a rekonstrukce čistírny odpadních vod Libavá, kterou realizovala VUSS v Olomouci. Obžalováno je deset lidí.

Takto chce soud pokračovat i v projednávání dalších jednotlivých útoků. Pro operativní informaci účastníků řízení zprovoznil speciální webové stránky na portálu justice.cz.

Žalobce někomu neseděl

Budějovický státní zástupce se při zpracovávání věci neutkal s žádnými pouličními zlodějíčky nebo násilníky, ale s obranou lidí zaštítěných dobrými právníky – a zřejmě také neváhajícími sáhnout k úderům pod pás.

Tak v roce 2010 někdo na něho začal rozesílat z pošty v Salcburku desítky dopisů jeho kolegům, soudcům, kriminalistům, členům rodiny, jejich zaměstnavatelům atd., v nichž je zpochybňováno jeho lustrační osvědčení z roku 1991. Anonym se snažil dokázat, že JUDr. Liška podepsal koncem sedmdesátých let závazek ke spolupráci s StB s krycím jménem Robert. Autor připojoval i kopii jeho prohlášení o trvání spolupráce s převedením pod náčelníka vojenského zpravodajství, údajně ověřenou notářem v Curychu. Další kopie jeho údajné zprávy o získávání spolupracovníka pro „boj s vnitřním nepřítelem" z roku 1985 měl zase ověřovat notář v Innsbrucku, atd.

Jak jsme 2. září 2010 uvedli, nešlo jistě o kampaň nějakých obyčejných kriminálníků, kterým dr. Liška někdy při své běžné práci šlápl na kuří oko. Jediným vysvětlením bylo, že se někdo takto snaží odstavit ho z aktuálně probíhajícího šetření nějaké závažné trestné činnosti. A i samotný autor anonymního spisku zmínil  právě korupční skandál na ministerstvu obrany, jehož vyšetřování dr. Liška dozoroval.

Ten sám na anonymy otravující mu život nereagoval. Jeho nadřízený se ale obrátil na ředitele Vojenského zpravodajství ministerstva obrany a dozvěděl se, že dr. Liška neprochází žádnou z evidencí bývalé vojenské kontrarozvědky a dle sdělení ministerstva vnitra ani databází bývalé I. a II. správy StB. Zcela negativní byl i výsledek prověřování ztotožnujících osobních údajů onoho údajného spolupracovníka „Roberta".

JUDr. Barnabáš Liška tlak ustál a první fázi práce dokončil. Od pondělka se se „svými" obžalovanými utkává ve druhém kole, před senátem krajského soudu…