ČTK uvedla, že učitelka s výpovědí nesouhlasila a podala žalobu, jejímž prostřednictvím se domáhala ochrany před diskriminací a náhrady nemajetkové újmy. Argumentovala především tím, že skutečným motivem výpovědi nebyla nadbytečnost, ale snaha nového vedení školy zbavit se učitelky s vrozenou oční vadou.

Českobudějovický okresní soud v únoru roku 2019 vyhověl učitelce a rozhodl, že Obchodní akademie jí musí vyplatit 75 tisíc  korun. Jak uvedla ČTK, vedení školy se podle okresního soudu dopustilo několika diskriminačních jednání. Šlo zejména o výpověď pro nadbytečnost, ale také nepřidělování přímé pedagogické činnosti, odpírání přístupu do informačního systému školy, nařízení mimořádné pracovnělékařské prohlídky pouhý den předem a následné sepsání vytýkacího dopisu.

Krajský soud pak ale v únoru 2020 verdikt změnil. Na rozdíl od okresního soudu nedospěl k závěru, že se vedení školy chtělo učitelky zbavit pro její handicap. Oficiálně uváděné důvody výpovědi z pracovního poměru považoval krajský soud za legitimní a podložené, a nikoliv diskriminační. Učitelka se pak neúspěšně obrátila na Nejvyšší soud. Uspěla až nyní před Ústavní soud (ÚS), který kauzu vrátil k odvolacímu senátu.

Zámek v Českém Krumlově. Ilustrační foto.
Když se přiblížíte, skočím dolů, varoval policisty muž na zámku v Krumlově

Ústavní soudci především zdůraznili, že v takzvaných diskriminačních věcech se uplatňuje speciální pravidlo dokazování. Takzvané důkazní břemeno se částečně přesouvá na žalovanou stranu, která musí prokázat, že neporušila zásadu rovného zacházení a že její rozhodnutí je podloženo přípustnými, nediskriminačními důvody, uvádí ČTK.

 „ÚS považuje odůvodnění provedená obecnými soudy co do kritérií volby nadbytečných zaměstnanců za nedostačující, nezohledňující všechny aspekty, které v řízení vyšly najevo,“ stojí v nálezu. Poukázal například na zjevnou účelovost některých interních opatření školy, které výpovědi učitelky předcházely. Jihočeské soudy by nyní měly důkladněji zjistit skutkový stav a opětovně posoudit podezření na diskriminaci.