Senát se soudcem Jiřím Trnkou 
v čele potvrdil vinu obžalovaných Bohumila D. a Vadima M. Zároveň však částečně zrušil výrok o trestu, jenž loni vynesl Okresní soud v Českém Krumlově.

Bývalý jednatel firmy provádějící opravu B. D. a někdejší správce omlenického areálu V. M. byli uznáni vinnými z obecného ohrožení 
a měli strávit tři roky ve vězení. Obžalovaný B. D. byl rovněž nepravomocně odsouzen 
k výplatě statisícových odškodných pro pozůstalé 
a zhruba 3,5 milionu korun pro investora stavby a vlastníka znehodnoceného hnojiva, akciovou společnost ZZN Pelhřimov. Jejím majoritním vlastníkem je od roku 2000 koncern Agrofert.

Odvolací soud nepodmíněné tresty zrušil a udělil oběma obžalovaným  nejvyšší možné podmínky tří let vězení s pětiletým odkladem. Obžalovaný B. D. by se měl v rámci svých možností vypořádat s pozůstalými, nemusí však uhradit škodu společnosti ZZN Pelhřimov. I ona má totiž podle soudu na tragédii nezanedbatelný díl viny. Nepožádala totiž o stavební povolení a povel k naplnění věže dal její zaměstnanec.

Ten v případu vystupoval jako svědek. I on měl být podle názoru soudu stíhaný. Své nároky může firma vymáhat i nadále, avšak pouze 
v občansko-právním řízení 
u civilního soudu. Dalších dílčích pochybení se dopustila 
i stavební firma, která zaměstnávala oba zemřelé dělníky.

Dostatečně je totiž nepoučila o specifických pravidlech bezpečnosti práce při napouštění nádrže. „Odvolací soud neshledal ve výroku o vině pochybení, byť připouští, že popis skutků zaznamenaný okresním soudem není zcela přesný. Oba obžalovaní naplnili znaky trestného činu obecného ohrožení. Uvědomujeme si neodčinitelné následky jejich pochybení v podobě dvou mrtvých a dvou těžce zraněných lidí. Ani jeden však nemá výlučnou míru zodpovědnosti. K tragédii 
vedl celý řetězec jevů," zdůvodnil rozhodnutí předseda senátu Jiří Trnka.

K mírnějšímu trestu obžalovaným napomohla také jejich dosavadní bezúhonnost 
i to, že od události uplynulo už pět let a oni se po tuto dobu nedostali do jakéhokoliv rozporu se zákonem. Soud pečlivě zvážil i osobní poměry. 

„Pro  dosažení účelu trestu není zapotřebí ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody ve věznici. Podle našeho názoru postačí podmíněné tresty," dodal předseda senátu Jiří Trnka.

Proti rozhodnutí soudu už není možné odvolání. Existuje pouze jeden mimořádný opravný prostředek, a to takzvané dovolání k Nejvyššímu soudu. Strany ho mohou podat do dvou měsíců od doručení písemného zdůvodnění rozhodnutí.

Je však pravděpodobné, že státní zástupce, advokáti obžalovaných ani zmocněnec poškozených tuto možnost nevyužijí. „Celkem jsem to očekával. Rozhodující je výrok o vině," řekl našemu Deníku státní zástupce Jan Koptiš. Podobně hovořil 
i právní zástupce obžalovaného V. M. František Šístek.

„Předpokládali jsme zproštění viny. O případném dovolání se ještě musím poradit 
s klientem, ale je pravděpodobné, že ho nebudeme podávat," zmínil advokát.

Včerejšímu jednání přihlíželi i příbuzní jednoho ze zemřelých mužů. Ti s rozsudkem nebyli spokojeni. „Jsem 
z toho nešťastná, když někomu zemře někdo blízký, tak je každý trest nízký. Měli jsme 
se s bráchou moc rádi a ani čas to nespraví," řekla starší sestra oběti Šárka Wippernová.