Jde o 1500 gramů z celkem šesti kilogramů ryzího zlata zajištěného 26. listopadu 2001 při nepřihlášeném dovozu z Rakouska. Jeho slitím a prodáním do výkupen měla být jako v jiných případech zkrácena daň z přidané hodnoty.

V únoru 2005 byli obvinění uznáni vinnými a kromě odnětí svobody jim bylo uloženo i propadnutí onoho zlata jako trest společný. Irena Rišková později zemřela a vrchní soud její stíhání proto zastavil. Na budějovickém rozsudku jinak změnil jen rozhodnutí o trestech vězení. V roce 2007 Nejvyšší soud ČR výrok o společném trestu propadnutí věci zrušil a věc vrátil do Č. Budějovic s tím, že zlato má propadnout konkrétním vlastníkům: tedy z poloviny Oldřichu Z., jednomu z tehdejších „přepravců“, z poloviny Riškovým.

V květnu 2007 krajský soud rozhodl o propadnutí tří kilogramů Oldřichu Z. Loni v květnu pak nařídil propadnutí půldruhého kilogramu Miloslavu Riškovi. Nebylo tak rozhodnuto jen o osudu stejného množství připadajícího Ireně Riškové. Státní zástupce nyní navrhl jeho zabrání jejím dědicům. Zmocněnkyně paní Riškové sice žádala návrh zamítnout, ale soud ochranné opatření uložil. Nový trestní zákoník umožňuje zabrání věci, která je i nikoli bezprostředním výnosem trestného činu. Slůvko „zejména“ před výčtem takových situací umožňuje soudu vztáhnout výklad i na tento případ, řekl předseda senátu. Rozhodnutí není pravomocné.