Jeho někdejší družka Eva F. (40) a jeho syn Michal (31) byli obžaloby z podílu na některých jeho skutcích zproštěni.

Josef Bauer byl v roce 1998 odsouzen za podvod na sedm a půl roku a k zákazu podnikání v obchodě na sedm let. Podle obžaloby už při několikrát přerušeném výkonu trestu a také po podmíněném propuštění z něj v březnu 2002 Okresním soudem v Č. Budějovicích v trestné činnosti pokračoval.

Pomocí padělků?

Tak v únoru 2003 v Praze uzavřel s ČM stavební spořitelnou smlouvu o úvěru na koupi domu, když zástavcem mu byla svou nemovitostí družka; zástava, která na domě už vázla pro jiného věřitele, „zmizela“ padělkem výpisu z katastru. Bauer pak vybral z účtu zástavkyně přes 2,23 milionu.
V srpnu získal na koupi tohoto domu další úvěr, tentokrát od ČM hypoteční banky 2,79 milionu. Zástavcem mu byla opět družka stejnou nemovitostí. Předchozí závazky byly opět zamlčeny.

Pak se Josef Bauer pokusil jako jednatel společnosti Mijoba získat třímilionový úvěr u eBanky, když zatajil předcházející úvěry a jištění navrhoval penzionem, jehož vlastnictví dokládal padělkem výpisu. Neuspěl, když si banka zjistila pravý stav věcí. Dál se pokusil o získání úvěru 5,53 milionu u ČMHB na nákup zmíněného penzionu – s padělanou kupní smlouvou a výpisem.

Na jeho popud požádal jeho syn Michal na podzim 2004 Živnostenskou banku v Prostějově o hypoteční úvěr 4,55 milionu na koupi domu v Besednici. Sám pak předložil bance smlouvu o zřízení zástavního práva, když zástavcem měly být družstvo spotřebitelů a obec. Podpisy na ní byly padělané. Úvěr prošel, peníze získal Josef Bauer.

V březnu 2005 Josef Bauer zosnoval uzavření fiktivní smlouvy, podle níž Michal prodal penzionu zastoupenému Evou F. zařízení za 1,297 milionu. Eva F. získala od ČSOB úvěr milion korun na tento obchod, syn sumu vybral a předal otci.

Bauer je stíhán i za podvody vůči věřitelům – fyzickým osobám či společnostem.

Spoluobžalovaní před soudem uvedli, že k žádosti Josefa Bauera jen podepisovali doklady, o jejichž účelu nebyli pravdivě informováni, a spoluobžalovaný jim potvrdil.

Jak se vodí za nos

Soud vyslechl mj. tajemnici notářské kanceláře, do níž chodili obžalovaní ověřovat listiny a podpisy. V roce 2005 se kanceláře zeptala Živnostenská banka na pravost zástavní smlouvy, na níž podpisy Josefa Baura a Evy F. měla ověřovat právě svědkyně. „Ukázalo se, že mé podpisy byly padělané,“ uvedla tajemnice. Ani údajné podpisy funkcionářů „jistícího“ družstva a obce notářství neověřovalo. „Razítka vypadala jako pravá, neumím si vysvětlit, jak se tam dostala,“ dodala svědkyně.

Další svědek učinil s Josefem Bauerem zkušenost poté, kdy koupil pivovar v Žatci od Fondu národního majetku za 52,2 milionu. Desetinu složil a na zbytek sháněl peníze. Josef Bauer mu nabídl, že by prostředky sehnal, ale musel by být jednatelem společnosti, kterou by spolu založili a do ní vložili majetek pivovaru.

Svědek se založení, společnosti souhlasil s tím, že podle dohody nebudou činěny žádné kroky ke změně zápisu v listu vlastnictví nemovitosti. „Jenže Bauer druhý nebo třetí den pivovar přepsal,“ řekl svědek.

Měl pak práci se zablokováním tohoto majetku, musel zaplatit třímilionovou daň z převodu, při vracení objektu FNM mu propadlo mu těch 5,2 milionu zálohy. A Josef Bauer si prý na základě dokladu, že je majitelem této nemovitosti, půjčil od jisté stavební firmy z Budějovic tři miliony . . .

Podivní pomocníci

Jeden ze svědků, kteří pro Bauera měli vyřizovat podklady pro získání úvěru, tvrdil, že jen z dodaných údajů připravoval rozvahy a výsledovky Bauerovy firmy pro žádost. Obžalovaný mu do očí řekl, že byl u toho, když dotyčný padělal i elvéčka: „Na skeneru po pravé straně stolu!“

Také Zbyněk H. z Uherského Hradiště, nepravomocně odsouzený na sedm let mj. za padělání veřejné listiny, se k padělání výpisů z katastru neměl: „Nic takového neumím a bylo by to v rozporu se zákonem,“ tvářil se svatě. Josef Bauer zase tvrdil, že do Uherského Hradiště přivezl výpis se zástavou, svědek na počítači vypracoval nový doklad a na něm už zástava nebyla. Padělal prý obdobně i kupní smlouvu na zmíněný dům Evy F. tak, že jejím předmětem byla rázem jiná nemovitost.

V závěrečné řeči státní zástupce navrhl nepodmíněné tresty všem obžalovaným. Obhajoba měla některé útoky Josefa Bauera za neprokázané, některé pak spadající do oblasti soukromoprávní. „Trestnou činnost páchal ve stavu tísně, byl vydírán věřiteli, vyhrožovali jeho rodině,“ mínil obhájce. U spoluobžalovaných pak prý nebylo prokázáno, že chtěli někoho podvést. Sami se nezúčastnili žádného jednání o úvěrech, byli silně ovlivněni Josefem Bauerem a věřili mu. Mají být obžaloby zproštěni.

Josef Bauer řekl, že cítí vinu. Jednal prý pod tlakem, věřitelé ho uháněli a vyhrožovali mu, snažil se vydělat, aby mohl splácet, rozšiřoval proto podnikání a do pokusu získat vskutku velký provoz zatáhl i rodinu, což ho mrzí. „Já jsem odsouzený už předem, ale nemáte právo trestat i je,“ řekl.
Jeho syn svou závěrečnou řeč provzlykal, Eva F. se k soudu omluvila.

Krajský soud poté zprostil Evu F. a Michala Bauera výše uváděné obžaloby z úvěrového podvodu či pomoci k němu s tím, že nebylo prokázáno, že činy spáchali oni.

Jak uvedl předseda senátu v odůvodnění, soud vzal v úvahu, že podvodná jednání vždycky vedl Josef Bauer, ostatní obvinění byli zcela pasivní a jen podepisovali, co jim on přinesl. “Když byl schopen přemluvit k dalším půjčkám člověka, jehož podváděl už v devadesátých letech, když dokázal uvést v omyl zkušené pracovníky bank, proč by neměl být schopen podvést syna a družku?“ navodil předseda senátu. Josef Bauer také vždy získal všechny vylákané prostředky. U ostatních nebylo spolehlivě prokázáno, že by se na podvodech vědomě podíleli.

Kromě uvedených podvodů a zpronevěry pronajatého vybavení penzionu se Josef Bauer podle soudu dopustil i maření výkonu úředního rozhodnutí, když přes zákaz činnosti fakticky řídil činnost některých obchodních společností. Trest mu byl vyměřován za nejzávažnější skutek, úvěrový podvod, a to jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi. Má jej vykonat ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Tam nejspíš nebude moci chodit na vycházky a podvádět další občany,“ řekl předseda senátu. Má také nahradit způsobenou škodu.

Rozsudek není v právní moci, Josef Bauer si jej nevyslechl a státní zástupce se nevyjádřil. Eva F. a Michal Bauer se vzdali práva odvolání.