Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a věc vrátil na jih Čech k doplnění dokazování. Dále zamítl žádost Pavla Nevečeřala o propuštění z vazby s tím, že vzhledem k odvolání krajského státního zástupce mu hrozí uložení přísnějšího trestu, a tedy trvá obava, že by se na svobodě stíhání vyhýbal.

Ve stížnosti k Nejvyššímu soudu ČR (NS) Pavel Nevečeřal argumentuje trvajícím slibem, že povede řádný život a bude se řídit pokyny orgánů činných v trestním řízení. Dále poukazuje na svůj tíživý zdravotní stav, kdy na Klinice popáleninové medicíny by měl absolvovat lékařský výkon označený jako rekonstrukce obličeje.

NS konstatoval, že na důvodnosti vazby obviněného, pokud jde o obavu, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, se nic nezměnilo. Ani slib obviněného nemůže rozptýlit důvodnou obavu z možného maření dalšího trestního řízení. Rozhodnutí o možnostech a nutnosti lékařského zákroku je při důvodnosti vazby obviněného v kompetenci zdravotnického zařízení vězeňské služby, uzavřel Nejvyšší soud a stížnost Pavla Nevečeřala zamítl.

Hlavní líčení s obžalovanou trojicí v Č. Budějovicích má pokračovat v polovině srpna.