Dva a čtvrt milionu korun zaplatí Budějovický Budvar (BB) Českému olympijskému výboru (ČOV) za nepovolené využití parafráze olympijských symbolů v reklamě v čase zimní olympiády v Turíně 2006.

Kromě toho musí BB zveřejnit v Hospodářských novinách a na svých webových stránkách omluvu ČOV.

Návrh na uložení povinnosti BB zaplatit dalších 11,87 milionu ve čtvrtek soud zamítl. Rozsudek není v právní moci.

Újma za miliony?

Ve sporu šlo o spot Budějovického Budvaru na „hokejiádu“, kdy si dva potrhlí hokejoví fandové Bob a Doyle libují, jak je české pivo super.

ČOV v této reklamě spatřil nedovolené používání olympijské symboliky a nekalosoutěžní jednání pivovaru.

Požádal Krajský soud o vydání předběžného opatření, které by Budvaru uložilo zdržet se vysílání spotu. BB rozhodnutí respektoval.

Na jaře 2007 soud začal projednávat žalobu ČOV na BB také o náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a o poskytnutí zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu ve výši deseti milionů.

Zástupce žalobce zopakoval, že BB v přímé souvislosti s olympijskými hrami užil nedovoleně parafrázi chráněných olympijských symbolů k obchodní činnosti.

Chráněná „iáda“

Zavedl prý neexistující pojem „hokejiáda“, evokující koncovkou chráněný pojem „olympiáda“, svazkem hokejek napodobil olympijskou pochodeň atd.

Zástupce BB mj. namítal, že „hokejiáda“ není uvedena mezi olympijskými symboliky v zákoně č. 60/2000 Sb. To by se pak prý nemohlo používat ani slovo „neckyáda“ . . .

O nekalou soutěž podle něho nemohlo jít, neboť BB a ČOV si nekonkurují na trhu.

„Žalovaný se neobohatil na úkor Českého olympijského výboru ani nikoho jiného, jen využil svého práva svobodně rozvíjet podnikání a připravil reklamu za účelem zvýšení prodeje svého produktu, která byla v souladu se zákonem,“ dodal zástupce BB.

Zástupce ČOV chtěl prokázat vznik újmy a výši škody výslechem svědka k dopadu oné reklamy BB na Plzeňský Prazdroj jako partnera ČOV i k údajné negativní reakci Mezinárodního olympijského výboru na tuto kampaň. Pak ale na tomto důkazu netrval.

K dotazu soudu zástupce ČOV řekl, že kampaň BB „znevěrohodnila žalobce v očích jeho oficiálních partnerů“. BB prý také použil olympijských symbolů ve spotu „znevažujícím způsobem“.

Porušil zákon

Krajský soud uzavřel, že ve zmíněné reklamě BB skutečně zneužil symbolů chráněných zákonem č. 60/2000 Sb.

Dopustil se klamavé reklamy, neboť spot mohl u spotřebitelské veřejnosti vyvolat klamnou představu o spojení BB s olympiádou či s ČOV. Šlo o nekalosoutěžní jednání .

Z požadavků ČOV soud preferoval odškodnění morální, omluvou v periodiku hospodářské veřejnosti, v němž sankce může plnit výchovnou i preventivní funkci.

Finanční plnění pak redukoval na dva miliony. Kromě nich zaplatí BB ještě 250 000 Kč, které ČOV v souvislosti s tímto řízením zaplatil své České olympijské, a. s. BB se musí zdržet užívání pojmu „hokejiáda“ a „pochodňově“ zkřížených hokejek.