Jsou viněni z toho, že nutili k prostituci hlavně ve Skoronicích a v okolí i nezletilé dívky. Měli jim poskytovat i pervitin.

Zkušenost s násilím

Více než půldruhé hodiny v úterý trval výslech znalce psychologa, který podal posudek na jednu z klíčových svědkyň.

Tu měl Ladislav Bugoš „pást“ už v době, kdy jí bylo jedenáct či dvanáct let.

Dívka, notorická „útěkářka“ z dětských a výchovných ústavů, v přípravném řízení vypovídala obsáhle, detailně a kontinuálně v neprospěch svého někdejšího „pasáka“.

Soudní znalec se mj. vyjádřil k některým psychologickým aspektům této výpovědi z hlediska specifické věrohodnosti svědkyně. Připomněl, že uvádí řadu podrobností, ale i některé nepřesnosti. Nezjistil ale znaky snahy výpověď záměrně zkreslit.

Podle něho velmi pravděpodobně učinila osobní zkušenost s násilím včetně sexuálního. S Ladislavem Bugošem to ale nemusí souviset, upozornil psycholog.

V pondělí byl znalec přítomen výpovědi této dívky, ještě ne osmnáctileté, kterou před soud přivedl policejní doprovod.

Jak jsme v úterý informovali, i pak s pláčem odmítala vstoupit do jednací síně. Posléze uvedla, že její výpověď z přípravného řízení nebyla pravdivá. Nenabídla ale ani hypotézu, proč ji takto podala.

V úterý k jejímu vystoupení znalec uvedl, že přicházela zřejmě s odhodláním nevypovídat. V zátěžové situaci pak reagovala infantilně, agresívně – a neefektivně, typicky pro strukturu její osobnosti.

Z jejího chování byl patrný velký strach, výrazná úzkost.

Podle psychologa nelze jednoznačně vyvodit, že obavy měla z obžalovaných, kteří byli její výpovědi přítomni. Jiné důvody jsou podle něho ale spíše míň pravděpodobné. Při eventuální hrozbě trestního stíhání za křivou výpověď volila menší zlo, dodal.

Emoční paměť

Rozsáhlost a detailnost prvotní výpovědi svědkyně v přípravném řízení znalec přičetl dívčině „emoční paměti“, ukotvení osobně prožitých událostí.

„Že by se ji předtím ,naučila´, je méně pravděpodobné,“ řekl. Označil výpověď za vnitřně velmi propojenou. „Aby se ji svědkyně naučila, vyžadovalo by to asistenci jiné osoby a soustavnou, velmi dlouhou přípravu,“ mínil.

K tvrzení dívky, že ve výpovědi na policii uváděla informace, které získala od jiných, znalec řekl, že je velmi nepravděpodobné, že by si je sama do výsledné podoby poskládala.

Ladislav Bugoš ke změně výpovědi této svědkyně naznačoval, že takto možná chtěla odčinit původní křivé obvinění jeho osoby.
„Je to možné, ale značně nepravděpodobné,“ řekl znalec.

Hlavní líčení bylo v úterý odročeno na duben.