Dvacátého druhého března dopoledne napadl v kanceláři magistrátu mimo jiné výrazy „kur . .  kancelářské, svi . .  komunistické“ vedoucí odboru.
Čtvrtého dubna pak kolem 8.40 hodiny na stejném místě odhodil svazek klíčů tak, že jimi zasáhl vedoucí do zápěstí, častoval ji opět výše uvedenými výrazy, plivl na ni a vyhrožoval, že jí rozsekne hlavu sekerou.

Falešná lítost?

V přípravném řízení se odmítl vyjádřit, u hlavního líčení před okresním soudem řekl, že svého chování lituje a do budoucna se podobného jednání vyvaruje. Žádnou sekeru prý tehdy u sebe stejně neměl.


Vysvětloval, že bydlel na Vltavě, odkud byl přestěhován mezi Romy na Vrbenskou a problémy, které s tím měl, chtěl řešit na magistrátu výměnou bytu.

Špatné ovládání

Úřednice odboru uvedly, že s panem Josefem jsou neustále problémy, nadává jim, je opakovaně silně agresivní. Podle svědkyně měl u sebe jednou sekeru, jindy pilu, jednou měl ke krku kolegyně přiložit nůž.


Bylo konstatováno, že pan Josef je z těžce dissociální rodiny, vyrostl v dětských domovech, byl hospitalizován v psychiatrických léčebnách s těžkou poruchou osobnosti. Podle soudní znalkyně byly v době žalovaných činů jeho ovládací schopnosti podstatně sníženy. Podmínky pro ústavní výchovu ale dány nejsou, přičemž možnost opakování podobných projevů je u něho více než pravděpodobná . . .


Okresní soud vzal v úvahu předchozí tresty pana Josefa (naposledy v říjnu 2005 rok podmíněně na tři) a v rozsudku výrazně akcentoval při vysoce pravděpodobné recidivě v budoucnu individuální represi – uložil obžalovanému za výtržnictví a vzbuzení důvodné obavy (nebezpečné vyhrožování) rok nepodmíněně.

Pokračuje?

Pan Josef se odvolal. V rámci doplnění dokazování krajský soud mimo jiné konstatoval, že na odvolatele byla podána obžaloba za incident v jedné advokátní kanceláři v prosinci 2006 (poškozování cizí věci), a vyslechl informaci státního zástupce, že obviněný je podezřelý, že letos 3. září vešel do kanceláře na radnici a znovu zde úřednicím vulgárně nadával, hrozil, že všechny pozabíjí, a musel být zklidněn městskou policií.


Obhajoba zdůrazňovala, že všechny problémy obžalovaného pramení z jeho nespokojenosti a nesouhlasu se změnou bytu, jak ji provedl zmíněný odbor. Veškeré averze přitom koncentruje na vedoucí odboru „nadanou pravomocemi jednat se sociálně slabšími“: podle obhájkyně „její vystupování vůči člověku nevysoké duševní úrovně asi nebylo zcela správné“.


Nepodmíněný trest by prý také mohl jejího mandanta přivést do kritické situace – stresové stavy řeší neadekvátně, řekla obhájkyně s poukazem na nedávné vážné sebepoškození pana Josefa.


Krajský soud nicméně jeho odvolání zamítl.


Podle znalkyně – psychiatričky byl příčetný a je tedy trestně odpovědný. „Vzhledem k tomu, že psychiatři mu zjevně pomoci nemohou a hrozí recidiva jeho chování, nezbývá než nadřadit ochranu společnosti nad individuální problémy agresora, jemuž se nelíbí, kde bydlí,“ řekla předsedkyně senátu v odůvodnění rozhodnutí.