Zrušil rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Ten uznal pana doktora vinným trestným činem ublížení na zdraví se způsobením těžké újmy při zanedbání důležité povinnosti vyplývající z jeho povolání.

Šestašedesátiletému lékaři uložil trest odnětí svobody na deset měsíců s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu půldruhého roku.

Složitá operace

Chirurg operoval v červenci 2002 tehdy 46letého muže, který si při pádu vykloubil klíční kost.

Při rekonstrukci vazů zvolil zavedení tzv. Kirschnerových drátů. Dopustil se ale chyby, vedl je špatným směrem a jejich konce, které měly být zajištěny kličkou, nezahnul. Později to vysvětloval obavami z rozdrcení kosti pacienta, která se mu zdála být křehkou. Klička tak svou funkci neplnila.

Druhý den lékař na chybu přišel, ale na reoperaci s další narkózou nespěchal. Předpokládal, že muži budou dráty vytaženy po obvyklých šesti, osmi týdnech.

Pacienta další den pustili z nemocnice domů a pozvali ho na kontrolu za týden.

Na ambulanci mu vytáhli stehy ze zhojené rány. Přijít měl prý zase za tři týdny, v případě zhoršení stavu hned.

Toto uvádí pacientova zdravotní dokumentace, o které ale později soud zapochybuje. Neboť operovaný muž tvrdí, že lékařkou podepsanou pod zprávou tehdy ošetřován nebyl a o nutnosti další návštěvy poučen nebyl.

Na žádnou už také nešel. Než přišly komplikace.

Ty nastaly po osmnácti měsících.

Neměli místo

Na ambulanci chirurgie zmíněné nemocnice se pacient obrátil 15. dubna 2004 kvůli bolesti ramene a klíčku.

Rentgen ukázal, že zavedené dráty „vycestovaly“ do hrudníku.

Chirurgie pacienta odeslala ke konzultaci do Fakultní nemocnice v Brně a ta si ho 5. května pozvala k předoperačním vyšetřením na 14. květen.

Už 6. května se ale stav nemocného zhoršil. Byl odeslán na neurologii do Jihlavy. Odtud měl být převezen do Brna, ale tam měli plno kvůli havárii autobusu, a tak byl muž vrácen zpátky.

Městská chirurgie vyjednala jeho akutní převoz do Českých Budějovic.

Tam zjistili, že jeden z drátů pronikl do páteřního kanálu a poškodil pacientovu míchu. Ten přechodně ochrnul na dolní polovinu těla.
Sedmého května byl muž úspěšně operován.

Lékař, který mu v létě 2002 spravoval klíční kost, byl v říjnu 2006 obviněn ze spáchání trestného činu.

Podle znalce chybil

Znalec z oboru medicíny uvedl, že operace nebyla provedena správně a byla pro pacienta nebezpečná.

Operatér měl podle něho zákrok okamžitě korigovat, nebo měl osobně zajistit pravidelné kontroly rekonvalescenta.

Znalec řekl, že by ale takovýto nemocný vůbec neměl být z nemocnice propuštěn. „Já bych jako operatér v takovém případě ani nespal,“ řekl u soudu a dodal, že pokud se pacient na kontrolu nedostavil, udělal by všechno pro to, aby ho k ní dostal.

Další znalec se vyjádřil ke zdravotním následkům události pro poškozeného. Poranění míchy bylo provázeno bolestmi, výrazným snížením síly nohou, snížením citlivosti ruky, pohyblivosti prstů apod. Po odstranění drátů příznaky z větší části vymizely. Promítalo se do nich i dávnější jiné poškození kořenů míchy pacienta.

Je odpovědný

Podle Okresního soudu chirurg způsobil z nedbalosti těžkou újmu na zdraví svého pacienta.

Přitom porušil důležitou povinnost – nedodržel standardní postup při správně zvolené léčebné metodě. Po zjištění chyby adekvátně nereagoval, neprovedl reoperaci ani pacienta v následujících týdnech důsledně nekontroloval.

Soud zamítl požadavek poškozeného na náhradu škody ve výši 2,5 milionu s poukazem na občanskoprávní spor, který dotyčný vede o tuto náhradu s příslušnou nemocnicí.
Operatér se odvolal.

Před krajským soudem se hlásil k chybě, kterou udělal, ale ne k následkům.

Osudové dráty chtěl pacientovi vytáhnout po obvyklé době. Trval na tom, že o potřebě další kontroly byl poškozený vyrozuměn a o jeho drátech v klíčku prý vědělo celé oddělení, které se střídalo na ambulanci. „Nepředpokládal jsem, že se ale na termín vykašle a nepřijde,“ řekl. „A žádný zákon nám neumožňuje a nenařizuje nutit nemocné násilím…“

Obhájce zdůraznil přiznání se svého klienta k chybě. „Nechce ale nést odpovědnost za kolegy, v jejichž péči byl poškozený v roce 2004. Jejich včasným zákrokem mohlo být poškození míchy zabráněno. Následky tak nebyly v příčinné souvislosti s postupem mého klienta,“ dodal.

Problémy, s nimiž se poškozený dostavil 15. dubna na ambulanci, ještě neměly charakter těžké újmy.

„K té došlo až poté, kdy si ho přehazovaly mezi sebou další nemocnice. Kdyby k operaci došlo okamžitě, žádná újma by nenastala. Že se tak nestalo, v tom je těžko shledávat odpovědnost mého klienta,“ mínil advokát.

Tečka

Krajský soud dal obhájci za pravdu. Rozsudek první instance zrušil a trestní stíhání bývalého primáře pro žalovaný skutek zastavil.

Podle soudu jako operatér skutečně porušil důležitou povinnost poskytovat pacientovi plnohodnotnou péči.

Po zjištění chyby si byl vědom nebezpečí migrace užitých drátů v těle operovaného. Za této situace měl na kontroly poškozeného sám dohlédnout, nebo v jeho zdravotní dokumentaci na jeho stav jednoznačně a výslovně upozornit další ošetřující lékaře. Neměl se spoléhat na tvrzené povědomí oddělení o problému operovaného muže.

Soud ale přitakal obhajobě, že mezi jednáním obžalovaného v roce 2002 a následkem, onou újmou na zdraví, není příčinná souvislost.

Žalované jednání tedy bylo jen ublížením na zdraví z nedbalosti při porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání. Takový trestný čin se ale po třech letech promlčuje, což je i případ tohoto obžalovaného.

Jeho trestní stíhání proto krajský soud zastavil.

Rozhodnutí je pravomocné.