Jistý Jan Stojka (61) z Ostravy k němu podal žalobu, v niž se domáhá svého vyloučení jakožto společníka a jednatele z obchodní společnosti Soukromé střední odborné učiiště, s. r. o. v likv., Pelhřimov.

Tvrdí, že do společnosti nevložil žádný vklad, nezná ostatní společníky, nemá žádné doklady týkající se tohoto učiliště. Uvádí, že ztratil občanský průkaz a jeho jméno pak někdo nechal zapsat do obchodního rejstříku.

V dalším podání požádal o osvobození od soudního poplatku z žaloby ve výši 1000 korun s tím, že je v evidenci úřadu práce a už dva roky nepobírá podporu. Soud mu tedy zaslal příslušný formulář, ale ten se vrátil zpět s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý… Soud mu proto v řízení ustanovil opatrovníka.

Z internetové verze obchodního rejstříku se podává, že Soukromé střední odborné učiliště, s.r.o., v Pelhřimově bylo zapsáno 11. února 1997. Předmět podnikání, činnost v oblasti výchovy a vzdělávání, byl vymazán 1. října 2003, společnost pak dnem vstupu do likvidace 13. června 2005. Jednatelé Miloslav Vostrý a Josef Štěpnička z Třebíče a Pavel Štalmach z Pelhřimova byli vymazáni 4. června 2006, kdy byl do rejstříku jako jednatel zapsán Jan Stojka se vznikem funkce 11. února 2006, kdy mělo dojít k převodu obchodního podílu 100 000 Kč od Miloslava Vostrého na tohoto nového a jediného jednatele.

Usnesením z 25. října 2004 krajský soud společnost zrušil a nařídil její likvidaci. V právní moci je toto rozhodnutí od 18. května 2005. Protože likvidátor nebyl jmenován statutárním orgánem školy, jmenoval ho 7. února 2006 soud.

Tomu se do současné doby nepodařilo dohledat jakýkoliv majetek společnosti. Na adrese uvedené v obchodním rejstříku nesídlí, poštu nepřebírá. Poštu na adrese v rejstříku nepřebírá ani jednatel, s nímž se likvidátorovi nepodařilo navázat s ním kontakt. Trestní oznámení nepodal.

Po zveřejnění likvidace v Obchodním věstníku uplatnil za učilištěm pohledávku jen krajský soud – ve výši 3000 Kč.