K němu podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zproštění bývalého místopředsedy družstva ing. Františka Stoupence obžaloby ze dvou trestných činů.

Ing. Stoupenec byl obviněn ze zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a z porušení povinnosti v řízení o konkurzu.

Nenavrhl zápis

Prvního deliktu se měl dopustit tím, že jako místopředseda družstva, zastupující na plnou moc předsedu družstva Lecha G., nepodal návrh na zápis změny v osobě předsedy v obchodním rejstříku.

Tím podle státního zástupce ohrozil práva obchodních partnerů i zaměstnanců družstva na informovanost o změnách ve vedení. Druhého činu se měl dopustit tím, že nesplnil nejpozději 1. 7. 2004 zákonnou povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu na majetek družstva.

Připomeňme, že v listopadu 2003 rezignoval na post předsedy Jipra pan J.

V únoru 2004 obviněný převzal od ing. Lecha G. plnou moc mj. ke všem úkonům souvisejícím s rozhodováním v orgánech družstva. 12. března 2004 G., zastupovaný Stoupencem, převzal dohodou práva a povinnosti odstoupivšího předsedy a ve stejný den byl zvolen novým předsedou.

V obchodním rejstříku však byl zánik funkce pana J. „zadatován“ až 18. února 2005 – a ing. G. se v něm neobjevil nikdy.

Podle internetové verze obchodního rejstříku byli Lech G. s adresou v Marbleheadu v USA a František Stoupenec společníky v pražské Ponte Trade s. r. o. od října 2003, než Stoupencův podíl zabavil exekutor. G. je dále od června 2003 společníkem ve firmě Midori CZ s. r. o., Praha, s předměty podnikání obchod a kadeřnictví.

Neměl tu pobyt

U Okresního soudu v J. Hradci obviněný vysvětloval, že nově zvolený předseda Lech G. měl bydliště v USA.

To vylučovalo možnost vyhovět případnému návrhu na zápis změny v obsazení této funkce v rejstříku. Opakovaně to prý s G. řešil a čekal, až si trvalý pobyt v ČR zřídí.

Okresní soud poté trestní stíhání Františka Stoupence pro oba skutky zastavil. Stížnost žalobce proti výroku týkajícímu se údajného zkreslování údajů krajský soud v srpnu zamítl. S názorem, že ve věci absentuje znak „ohrožení nebo omezení práv jiného“ a obviněný tedy není za tento skutek trestně odpovědný.

Ohrozil věřitele?

Nejvyšší státní zástupkyně podala dovolání k NS.

Míní, že nepodání návrhu na zápis nového předsedy minimálně ohrozilo majetková práva věřitelů družstva. To bylo ke konci roku 2004 v insolvenci, přičemž obviněný tím, že úmyslně udržoval „faktický stav bezvládí ve vedení družstva“, ztížil vymahatelnost majetkových práv obchodních partnerů družstva i jeho zaměstnanců.

NS se ale s názorem, že neaktuálnost v rejstříku omezila nebo ohrozila možnosti věřitelů Jipro vymoci své pohledávky, nebo je jinak omezila na právech, neztotožnil.

NS konstatoval, že obviněný jako zástupce předsedy družstva byl v uvedenou dobu dosažitelný, kdokoli jej mohl kontaktovat.

I za situace, kdy by Lech G. splňoval všechny předpoklady pro zápis člena statutárního orgánu do obchodního rejstříku, tedy včetně trvalého bydliště v ČR, avšak fakticky se zde nevyskytoval, oprávnění a povinnosti vystupovat za družstvo by náležely obviněnému jako místopředsedovi. Pro nikoho tak nebylo z hlediska jejich práv ohrožující ani omezující, že osoba předsedy zapsaná v obchodním rejstříku neodpovídala realitě.

Dovolání nejvyšší státní zástupkyně proto NS odmítl.