Okresní soud v Č. Budějovicích jí za to uložil trest odnětí svobody na dva a půl roku s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu pěti let s dohledem, zákaz činnosti správkyně konkurzní podstaty na pět let a povinnost nahradit ZD Strážkovice celkem 4 930 904,90 koruny.


Obžalovaná tvrdila, že i kdyby všechny doklady o převodech či výběrech peněz podepsala, hotovost neodnesla z banky. Peníze měly být na její pokyn po výběru uloženy její osobní bankéřkou do trezoru v bance, aby byly k dispozici k výplatě věřitelům. Naznačovala, že hotovost mohla odcizit ona pracovnice banky, jinak současně jednatelka společnosti Libuše CB a přítelkyně Karla Twerasera. Tomu Marie C. radila v případě konkurzu jeho společnosti.

Širší souvislosti?

Dotyčná to popřela s tím, že banka plnila přesně to, co po ní obžalovaná chtěla. Soud obhajobě Marie C. neuvěřil a uzavřel, že peníze v podstatě ZD Strážkovice zpronevěřila obviněná. Nabízí se, že je použila možná k odkupu pohledávek za Tweraserem. Obžalovaná se odvolala. Její obhájce před krajským soudem řekl, že věc má širší podtext. Kdyby byla policií šířeji šetřena, třeba za použití operativní techniky, odhalilo by to významnou roli zmiňované bankéřky a další osoby spojené s Tweraserem a „až nepochopitelná“ obhajoba obviněné mohla dostat reálný základ. Obhájce navrhl rozsudek zrušit a věc vrátit, možná až do fáze přípravného řízení.


Státní zástupce mínil, že s obhajobou obviněné se přesvědčivě vypořádal už nalézací soud. Vzhledem k výši škody je prý trest až nepřiměřeně mírný. Marie C. v slzách prohlásila, že se za svou práci konkurzní správkyně nestydí a peníze že nevzala. Krajský soud po poradě rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o náhradě škody vzhledem k tomu, že majoritní konkurzní věřitel, ČKA, si nárok na správkyni již vysoudil v občanskoprávním řízení. Na stejný postup soud odkázal i další poškozené.


„Nepochybujeme, že okresní soud došel ke správným závěrům, je jasné, že minimálně částky převzaté v přítomnosti jiného pracovníka banky obžalovaná nepoužila tak, jak měla, tedy ve prospěch věřitelů,“ uvedla předsedkyně senátu. Trest za to je i podle odvolací instance poměrně mírný, včetně zákazu činnosti v polovině sazby. Proti rozhodnutí krajského soudu není řádných opravných prostředků.