24. března vešly kolem jedenácté hodiny na dvůr a poté do domku 79leté paní Amálie v obci Novosedly.

Jedna stála ve dveřích do kuchyně a nabízela stařence ke koupi deku. Ostatní zatím prohledávaly v jiných částech domu zásuvky a skříně. Než je majitelka domu vystrčila ze dveří, stačily odcizit jen bižuterii za 480 Kč.

Šly se „vyčůrat“?

Obviněné tvrdily, že ve vsi zastavily a do dvora vešly jen kvůli „tělesné potřebě“.

Okresní soud v Českých Budějovicích tomu ale neuvěřil. Vlastě B. uložil za porušování domovní svobody a pokus krádeže 22 měsíců do věznice s dozorem a tříletý zákaz pobytu v okrese České Budějovice. Bylo to i za podobné skutky, za něž byla odsouzena v roce 2005 v Praze a v únoru ve Zlíně. Julie P. dostala osm měsíců vězení a tříletý zákaz pobytu v okrese.

Odvolání obou dam krajský soud zamítl. Ty podaly dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Argumentovaly mj. tím, že je poškozená prý nedokázala popsat. Ve výpovědích svědků nacházely rozpory. Julie P. tvrdila, že při popisovaném jednání vůbec v domě nebyla, seděla prý v autě. Vlasta B. namítala i absenci osobních prohlídek v přípravném řízení.

Nejvyšší soud jejich dovolání odmítl.

Ohavné jednání

Mezitím přišly na řadu další dvě ze zlodějského kvarteta.

Okresní soud poslal v prosinci Vieru B. na půl roku do vězení, Iloně P. ve spojení s odsouzením za obdobné činy v Táboře souhrnných šestnáct měsíců. Také této dvojici soud dále uložil zákaz pobytu na Českobudějovicku na tři roky.

Odvolaly se obě. Viera B. popírá, že by skutek spáchala – nikdo prý neviděl vycházet osobu romského původu z domu poškozené, nebyla provedena rekognice ani osobní prohlídky. I Ilona P. má rozsudek za nesprávný.

Krajský soud ale letos v červnu jejich odvolání zamítl. Tvrzení, že na dvůr domu zašly jen kvůli osobní potřebě, označil za účelové a zcela nevěrohodné.

Jednání obžalovaných označil za ohavné, zavrženíhodné, lstivé. Za oběť speciální trestné činnosti si vybraly starou bezbrannou paní. Soud při tom poukázal na skutečnost, že Ilona P. byla za podobnou činnost už osmkrát trestána, Viera B. pětkrát.

Viera B. podala dovolání k NS. Byla prý uznána vinnou pouze na základě nepravdivých výpovědí svědků, soudy se podle ní nezabývaly potřebným dokazováním.

I toto dovolání NS v září odmítl jako zjevně neopodstatněné.