Chytil ji pod krkem a donutil ji pokladnu odemknout. Vybral všechno, asi 10 000 korun. Když chtěl stánek opustit, zablokoval mu dveře zvenku kolemjdoucí muž, který předtím oknem viděl, jak chlap s nožem v ruce ohrožuje prodavačku. Lupič tedy vykopl postranní vchod a zmizel.
Desátého ledna byl jako podezřelý z tohoto činu zadržen Rudolf Pleml (35).

Doznal, zalitoval činu a ujistil, že nikomu nechtěl ublížit. Ke skutku samotnému vypovídal až u Okresního soudu v Č. Budějovicích. Nesl prý tehdy kuchyňské nože do brusírny, která je vedle onoho stánku. Měli ale zavřeno, tak si šel koupit cigarety a prodavačka se asi lekla těch nožů, které nesl nezabalené.

Nevyhrožoval jí prý, nedotkl se jí; proč šel k pokladně a vybíral ty peníze, neví.

Přepadená prodavačka (43) událost popsala, jak je uvedeno shora. Děj stvrdili dva svědci, kteří průběh zahlédli skrze skla stánku.

Už dlouho nebezpečný

Soud se poté seznámil s trestní minulostí obžalovaného. Shledal, že už byl trestán za zvlášť závažný úmyslný trestný čin, a jeho přepadení kiosku na Máji proto kvalifikoval jako dílo zvlášť nebezpečného recidivisty (ZNR). Ve zvýšené trestní sazbě mu uložil osm let odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Rudolf Pleml se odvolal. Brojil proti závěru soudu, že šlo o zvlášť nebezpečnou recidivu.

Jeho obhájkyně argumentovala judikaturou, podle níž ne každé opakování trestné činnosti má být automaticky posuzováno jako zvlášť nebezpečná recidiva. Je třeba zvažovat dobu, která uplynula od posledního odsouzení, způsob spáchání skutků, intenzitu užitého násilí, okolnost, zda došlo ke zranění, či nikoliv, výši škody atd., a vyhodnotit, zda jde skutečně o okolnosti podstatně zvyšující stupeň společenské nebezpečnosti činu, opravňující posouzení pachatele jako ZNR. Osm let koneckonců Rudolf Pleml mohl dostat i v „normální“ sazbě za loupež, upozornila.

Hlavně chtěl mírnější vězení

Obhájkyně zdůraznila, že jejímu mandantovi nejvíc vadí uložený způsob výkonu trestu ve zvýšené ostraze, protože to by prý velmi omezilo jeho styk s rodinou, s invalidní nemocnou matkou. „Stále ještě je velmi mladý na to, aby mu byly ukládány tresty jen jako represivní opatření – a mají–li být výchovné, je pro něho důležitý kontakt s rodinou a vnějškem, aby se jednou mohl vrátit do normálního života,“ řekla.

Krajský soud po poradě rozsudek v této části také skutečně zrušil a znovu rozhodl tak, že Plemla poslal na těch osm let do věznice mírnějšího typu, s ostrahou.

Konstatoval, že obžalovaný je právem kvalifikován jako zvlášť nebezpečný recidivista. Jak předseda senátu připomněl, zvlášť závažného trestného činu se dopustil už jako mladistvý, když za řadu krádeží spáchaných s dalšími osobami v ČR a v Rakousku na přelomu let 1990/91 se škodou přes 280 000 korun dostal dva roky nepodmíněně.

V dubnu 1997 byl za loupežné přepadení chodce v srpnu 1993 a další delikty majetkové a vojenské, zpronevěru, podvod aj. odsouzen na čtyři roky. V lednu 1998 byl potrestán za loupež v prodejně Zeleniny ve Skuherského z roku 1993 (s užitím slzného plynu a fyzického násilí) pětiletým trestem. V listopadu téhož roku za sérii vloupání z léta 1997 se škodou za téměř 300 000 korun dostal tři a půl roku a za další krádeže v souhrnu s předchozími odsouzeními za loupeže pět a půl.

Byl za mřížemi nepřetržitě osm let

Soud rekapituloval, že první trest za krádeže mj. v Rakousku si odpykal 14. října 1996. Za rok byl ve vazbě znovu, tentokrát pro loupeže, a tresty za ně vykonával nepřetržitě do 27. dubna 2006, tedy osm let, šest měsíců a čtrnáct dnů. Jeho žádosti o podmíněné propuštění či o převedení do mírnějšího typu věznice soud v Plzni opakovaně zamítal.

„Obžalovaný tedy patří za loupež z Máje do věznice se zvýšenou ostrahou,“ konstatoval předseda senátu. „Přesto jsme vyhověli jeho odvolání – nejen kvůli nemocné matce, ale také kvůli zdravotnímu stavu odsouzeného samotného a potřebě jeho účinné léčby. Nepřehlížíme také to, že vykonal devět let trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou, a ač tam nesplnil podmínky pro podmíněné propuštění, choval se přiměřeně, ne zásadně negativně . . . Uzavřeli jsme tedy, že postačí jeho zařazení do stejného mírnějšího typu věznice i tentokrát.“

To, že v něm Rudolf Pleml bude sedět jako zvlášť nebezpečný recidivista, má ovšem jeden důsledek – nebude moci žádat o podmíněné propuštění dříve než po odpykání dvou třetin trestu. Jako „normální“ lupič by to mohl zkusit už po polovině . . .