Okresní soud v Písku jí za to uložil trest odnětí svobody na čtyři měsíce s výkonem podmíněně odloženým na půldruhého roku. Krajský soud její odvolání zamítl.

Neplnila rozhodnutí

Paní Kateřina (29) se odmítala podrobit soudním rozhodnutím o výchově dítěte, které má s panem Milanem.

Poté, kdy se s otcem chlapce fakticky rozešli, svěřil opatrovnický soud v Písku v březnu 2005 synka do výchovy matce, otci stanovil vyživovací povinnost a upravil rozsah jeho styků s dítětem – dal mu právo stýkat se s ním každý lichý týden od sobotních devíti hodin do nedělních osmnácti, každé Vánoce od Štěpána do 28. prosince a po celé první týdny července a srpna. Paní Kateřina měla syna na uvedené „nástupní“ hodiny připravit a otci ho předat v místě bydliště dítěte.

Protože matka tyto povinnosti neplnila, uložil jí opatrovnický soud pokuty 2000 a 10 000 korun. A také začala být trestně stíhána za to, že se zmíněným soudním rozhodnutím odmítala podrobit.

Nechodil pro něj?

U Okresního soudu paní Kateřina tvrdila, že v termínech, kdy se měl s tátou stýkat, byl synek nemocný, a otec sám se prý pro dítě v určené době nedostavoval. Ostatně ona nemá nic proti tomu, aby se otec se synem stýkali, ale pokud chlapec sám nebude chtít, ona ho nutit nebude, jeho zájem má za prvořadý.

Pan Milan naopak uvedl, že se dostavoval až na výjimky, kdy se omluvil, pravidelně. Chlapcova matka ale tvrdila, že je dítě nemocné, nebo mu prý neotevřela údajně kvůli nefungujícím zvonkům. E–maily mazala přímo ve schránce. Naposledy syna viděl 25. prosince 2004.

Jeho současná manželka, přítel a advokát, který ho zastupuje v opatrovnické věci, potvrzovali několik případů, kdy měli být svědky marné cesty pana Milana pro synka do bydliště matky. Matka obžalované zase tvrdila, že otec si v roce 2006 přišel pro chlapce jen jednou, ten byl ale tehdy nemocen, a v roce 2007 pro něho nepřijel nikdy.

Okresní soud vyhodnotil obhajobu paní Kateřiny a svědectví její matky jako účelové, otce dítěte a jeho svědky měl za věrohodnější.

Oporu pro tento závěr našel i ve zmiňovaném opatrovnickém spise a spisech Městského úřadu v Písku, které dle soudu svědčí o tom, že matka řízení nečinností úmyslně protahovala, nereagovala na výzvy příslušných orgánů. Při takovéto neochotě spolupracovat soud nevěří tvrzení obžalované, že byla ochotna styk dítěte s otcem umožnit, ale otec prý neměl zájem.

Soud shledal její jednání v posuzovaném období od 4. března do 26. prosince 2006 společensky značně nebezpečné, neboť v důsledku jejího postoje může být u nezletilého rozvíjen tzv. syndrom zavrženého rodiče, tedy obtíženě léčitelná psychická porucha.
Paní Kateřina se odvolala.

Dítě otci?

Odvolací senát konstatoval šířeji některé již provedené a nové důkazy.

Připomněl pravomocné usnesení okresního soudu o uložení pokuty 1000 Kč paní Kateřině za nevhodné jednání před soudem ze září 2007. Tehdy soud rozhodoval o návrzích na změnu rozhodnutí o výchově chlapce z března 2005. Svěřil ho nově do výchovy otce, matce uložil vyživovací povinnost 1500 Kč měsíčně a upravil časově její právo na styk s nezletilým. Opačný návrh matky na zákaz styku otce se synem a zvýšení jeho vyživovací povinnosti soud zamítl.

Soud přihlédl k posudku znalkyně z oboru pedopsychologie o dopadech jednání matky na citový a duševní vývoj chlapce. Uzavřel, že jde o ojedinělý případ tak ostře negativního postoje vůči otci společného dítěte a orgánů, že je na místě užití § 27,2 zákona o rodině a změnění výchovného prostředí nezletilého.

Zmíněný paragraf říká:
Soud styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

Paní Kateřina se odvolala se zdůrazněním toho, jak pečlivě se o dítě stará. Změna by prý nenapravitelně narušila psychiku syna. Argumentuje i názorem nezletilého.

Krajský soud poté rozsudek částečně zrušil a věc vrátil do Písku. Poukázal na to, že chlapec otce v podstatě nezná, a změnou výchovného prostředí by tak mohlo být dítě vystaveno psychickému otřesu. V dané věci je nezbytné psychické zkoumání, kterému se paní Kateřina musí podrobit. Pokud ne, nebude jiná možnost, jak bránit právo dítěte na kontakt s oběma rodiči, než užít zmíněného § 27 zákona o rodině, uzavřel krajský soud a zopakoval, že matka je povinna umožnit styk otce se synem, jinak bude opět pokutována a stíhána za maření výkonu úředního rozhodnutí.

Jedno takové další už ostatně běží, jak konstatoval odvolací senát z usnesení policie o novém stíhání paní Kateřiny pro obdobné jednání tentokrát v období 6. ledna 2007 do 25. května 2008.

V závěrečné řeči obviněná zopakovala tvrzení, že otec si pro syna přišel jen jednou, a to byl chlapec nemocný; vždycky prý na něho čekala, a to někdy celé dopoledne. Zpochybnila svědectví jeho známých o četnějších pokusech – nedostavoval se prý i proto, že k synovi ho neváží žádné prožitky, žádné citové vazby, má novou rodinu a bydlí daleko, v jiném okrese. Tvrzení, že mu brání ve styku s chlapcem, je prý jeho účelovou odvetou za to, že na něho podala trestní oznámení za napadení.

Trestní odvolací senát poté její odvolání proti rozsudku za maření výkonu úředního rozhodnutí zamítl. Její obhajoba je v rozporu s řadou důkazů. „Byť její jednání je motivováno hlubokým přesvědčením, že jedná v zájmu dítěte, naplňuje jím znaky žalovaného trestného činu,“ řekl předseda senátu.

Zopakoval, že oba rodiče mají právo na kontakt s dítětem a děti mají právo, aby na ně rodiče nepřenášeli své vzájemné negativní vztahy. „Rodič, který má dítě ,k dispozici´, je může svým vědomým nebo nevědomým vlivem vést k negativnímu vztahu k druhému rodiči, ale toto jednání nepotrestá partnera, ale dítě, na němž se tyto problémy negativně projeví,“ pokračoval. „Platná judikatura proto pro krajní případy akceptuje i uvažovanou změnu výchovného prostředí.“

Závěrem zmínil nové tresní stíhání paní Kateřiny. „Může jí reálně hrozit, že okresní soud dojde k závěru, že se ve zkušební době aktuálního a nyní již pravomocného podmíněného odsouzení neosvědčila, a nařídí nepodmíněný výkon. Pak se otec může vyjádřit, že chce o společné dítě pečovat, a jakkoliv může být obviněná přesvědčena, že dělá vše ve prospěch dítěte, obrátí se to takto proti němu. Ona se pak ovšem bude muset vyrovnat se svým svědomím . . .“