Na základě mandátních smluv, smluv o obstarávání správy nemovitostí apod. zajišťovala tehdy její firma správu nemovitostí pro celou řadu subjektů.
Obžaloba pro trestný čin zpronevěry, kterou projednává Krajský soud v Č. Budějovicích, jí klade za vinu, že ze záloh vybíraných od klientů na úhradu provozu nemovitostí část použila ve svůj prospěch.

Poškození

Obhajoba namítala podjatost zdejšího soudu s tím, že se prý o věci v místě hodně mluví, ale senát se z projednávání věci nevyloučil s odůvodněním, že o obviněné ani o případu samotném nic předtím neslyšel. Proti tomuto usnesení si obhájci podali stížnost, která však nemá odkladných účinků.


Státní zástupkyně poté četla podrobné údaje o 41 poškozených – společenství vlastníků bytů, bytových družstev a majitelů jednotlivých domů.
Tak v případě Společenství vlastníků jednotek Vodňanská podle obžaloby z jeho záloh ve výši skoro půldruhého milionu zaplatila na úhradu provozních nákladů nemovitosti 1,22 milionu, ale dalších nejméně 258 874,65 Kč si ponechala.


V případě Bytového družstva Bezdrevská 10 si měla ponechat přes 363 000, v případě Bytového družstva Vodňanská 9 pak přes půl milionu, tedy většinu z odvedených záloh.


U Společenství vlastníků bytových jednotek Rudolfovská 509 si měla ze záloh přes 745 000 ponechat více než 400 000, obdobné společenství Dobrovodská, vše v krajském městě, poškodila o více než 535 000. Spolumajitelům nemovitosti v Písku nevrátila přes čtvrt milionu, mezi poškozenými jsou i společenství vlastníků domů v Lišově atd.

Obhajoba

Obviněná se rozhodla před soudem vypovídat, ale vyvstala otázka, zda je vůbec psychicky schopna účasti na hlavním líčení; o odročení nicméně nepožádala.


K věci pak prakticky jen namítala nesprávnost některých uváděných dlužných částek. Předseda senátu poté četl protokoly jejích výpovědí v přípravném řízení; tu první poskytla v nemocnici . . .


Při druhé si především stěžovala na nekvalitní práci účetních, které poměrně často měnila. V průběhu roku 2004 se rozhodla činnost firmy ukončit. (Od 1. února 2005 byla firma v likvidaci, 13. října 2005 byl na ni prohlášen konkurz.)


Na dotazy po důvodu u soudu uvedla, že po ztrátě v roce 2003 zjistila, že „nemá na to“ takovou firmu vést. Dotovala ji prý nakonec z vlastních prostředků.


Přiznala, že v roce 2005 vybrala z účtů společnosti asi půl milionu; z toho asi 300 000 měla uložit do úschovy. Důvody blíže nevysvětlila. Podstatně vyšší výběry v roce 2004, konstatované obžalobou, prý šly na platy zaměstnanců.


Na otázku, jak mohl vzniknout takový závazek vůči klientům, uvedla obžalovaná, že si to ani ona sama nedovede vysvětlit. Někteří zákazníci prý ale neplatili řádně a společnost pak za ně účty musela hradit z peněz jiných subjektů . . .


Soud pak po poradě rozhodl hlavní líčení s paní H. L. odročit na únor pro její nepříznivý zdravotní stav a neschopnost se náležitě hájit.