Poslal atrapu

Inzerent, pan R. S., paní B. zaslal obchodní balík na dobírku za 7138 Kč včetně poštovného.

Jenže v zásilce byla jen napodobenina Nokie N 95, bez paměťové karty, záručního listu a instalačního CD.

Okresní soud ve Strakonicích (OS) dal v dubnu panu R. S. rok do věznice s ostrahou za podvod a uložil mu povinnost nahradit paní B. 6999 korun.

Krajský soud trest snížil na devět měsíců nepodmíněně. Rozhodl také o propadnutí onoho mobilu, který obžalovaný zaslal zákaznici.

R. S. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Brojil proti tomu, že OS jednal bez jeho přítomnosti. Omluvil se účastí na rekvalifikačním kurzu a očekával prý odročení. Mínil, že věc nemohla být bez jeho přítomnosti spolehlivě rozhodnuta.

Namítl také, že od konstatované výše škody měla být odečtena hodnota onoho přístroje, který poškozené skutečně zaslal. Pak by škoda nedosáhla 5000 Kč a nešlo by o trestný čin. Je názoru, že šlo jen o obchodní vztah.

Soud nechybil

NS námitky proti jednání první instance bez přítomnosti dovolatele odmítl.

Soud ve Strakonicích předvolal obviněného obvyklým tiskopisem s poučením, že jeho přítomnost není nutná a že věc lze projednat i v jeho nepřítomnosti. Pokud se pan S. rozhodl dát přednost účasti na kurzu, nemohl očekávat, že soud odročí. Sám se tedy zbavil možnosti vyjádřit se k prováděným důkazům.

OS měl důvodně za to, že věc lze spolehlivě rozhodnout i bez přítomnosti obviněného. Ten byl podrobně vyslechnut v přípravném řízení. Na základě dalších důkazů se soud mohl s obhajobou obviněného přesvědčivě vyrovnat a mohl věc spolehlivě rozhodnout i bez přítomnosti pana S.

Popsaný skutek i podle NS evidentně naplňuje znaky trestného činu podvodu. V žádném případě nejde o kriminalizaci pouhého obchodního vztahu, řekl NS. Jednání obviněného výrazně překročilo rámec soukromoprávního vztahu a nabylo zřetelných rysů kriminálního činu.

Rozdíl mezi vlastnostmi originálního mobilu Nokia N 95, který obviněný prostřednictvím internetu nabízel k prodeji, a napodobeninou, kterou zaslal poškozené, byl tak podstatný a nápadný, že nelze připustit jiný závěr, než že byl zřejmý i obviněnému.

Předstíral, že paní B. zašle originál telefonu, a tím ji uvedl v omyl o tom, co bude obsahem zásilky.

Škoda „sedí“

Aby vylákal na zákaznici peníze odpovídající inzerované ceně originálu, zvolil cestu, při níž poškozená neměla možnost ověřit si pravost telefonu dříve, než ho jako obchodní balík na dobírku skutečně přijala a zaplatila.

Tím, že zaplatila cenu originálního telefonu 6999 Kč, jí byla způsobena škoda v této výši. Rozhodně není důvodu k tomu, aby od uvedené částky byla odečtena hodnota napodobeniny, kterou obviněný poškozené skutečně zaslal.

Poškozená o tento předmět neměla žádný zájem. Poté, co obviněný nereagoval na výzvy k vrácení peněz, odevzdala paní B. napodobeninu objednaného mobilu policii.

Předmět, který obviněný zaslal poškozené, pak nelze považovat za část ekvivalentu ceny zaplacené poškozenou. Zaslaná napodobenina byla v podstatě nákladem obviněného vynaloženým na spáchání trestného činu. Škoda, která vznikla poškozené, nemůže být snížena o náklady, které obviněný měl v souvislosti se spácháním trestného činu, uzavřel NS.

Dovolání pana R. S. proto soud odmítl jako zjevně neopodstatněné.