Zmiňuje další titulky, tak, jak jeho kauzu probíraly soudy: „Případ hlučné skupiny a nočního varovného výstřelu“, „Občan hrozil na sídlišti hlučné partě pistolí: dopustil se násilí proti skupině obyvatelů?“ a posléze 13. května 2006 „Potrestán za míření na hlučné chodce“.


„Celkem jsem se bránil šikaně policie, státního zastupitelství, místních soudů pět let,“ uvádí dále ing. P. s výčtem jednání, v němž nechybějí ani stížnosti ministra spravedlnosti a nálezy Nejvyššího soudu.


Ten letos 27. června také s konečnou platností rozhodl.


„Už není ani tak důležité, co se tu noc stalo. Důležitější na případu je, jak se soudy zabývají vcelku banální situací pět let, kde na jedné straně je nikdy netrestaný občan, který vychoval čtyři syny, dal jim vysokoškolské vzdělání, podniká a zaměstnává 24 zaměstnanců, a na druhé straně stojí opilci (z nich dva nezaměstnání s pochybnou pověstí v místě bydliště),“ píše ing. P. „Křik v noci vzbuzuje dojem, že je v ohrožení žena, a jeden občan na sídlišti je ochoten vyběhnout do noci a pomoci jí. . . .“

O čem to je?

Ing. Václav P. (58) z Českých Budějovic byl v červnu 2005 uznán vinným trestnými činy násilí proti skupině obyvatelů a výtržnictví.
O události jsme opakovaně informovali už od prvních rozsudků ve věci, které padly v roce 2002.


Skutků se ing. P. měl podle obžaloby dopustit 18. května 2002 kolem 1.45 hodiny, když v reakci na hluk přicházejících osob vyšel před dům, vyčkal jejich příchodu, mířil na ně pistolí, hrozil jim zastřelením a slovně je napadal. Za to mu soud vyměřil peněžitý trest 10 000 korun a bylo mu uloženo propadnutí pistole. Krajský soud odvolání obviněného zamítl. Nejvyšší soud ČR pak loni v březnu jeho dovolání odmítl. Stížnost před rokem odmítl i Ústavní soud ČR.

Stížnost

Proti usnesení krajského soudu ale podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona. Upozornil na rozpory ve výpovědích poškozených jako svědků. Nebyla prý zpochybněna obhajoba, že zasahoval ozbrojen, neboť se domníval, že je venku ubližováno nějaké ženě. Dle ministra mohl Václav P. jednat ve skutkovém omylu vůči podnapilým, jejichž vnímání reality bylo ovlivněno alkoholem.


Nejvyšší soud letos koncem června konstatoval, že nadále existují dvě verze věci, jak za nimi stojí účastníci střetu, jemuž kromě nich nikdo další nebyl přítomen. Jasno nevnesly ani nově pořízený náčrtek místa činu, ani v nevhodnou dobu provedená rekonstrukce. Další nový důkaz, psychologický posudek na obviněného, mluví v jeho prospěch.

V pochybnostech

Nejvyšší soud dopodrobna rozebral jednotlivé pořízené důkazy a shledal přetrvávající rozpory a nejasnosti jak k polohopisnému určení konfliktu, tak k alkoholemii přicházející skupiny, okolnostem telefonátu údajně ohrožovaných lidí na policii, ale také i například k intenzitě onoho vyvolaného hluku, míře ohrožení skupiny pistolí, kterou následně údajnému útočníkovi sami poškození odebrali, k událostem po skutku atd.


Nejvyšší soud si pak klade otázku, jaký motiv by obviněného vedl k tomu, aby přicházejícím vyhrožoval smrtí a mířil na ně nabitou zbraní. To má za klíčové pro posouzení, zda se skutek stal tak, jak je popsán v rozsudku. Znovu se rozebírá (jeho rozhodnutí má 25 stránek!) ve výpovědích svědků a shledává, že jejich hodnocení krajským soudem není přesvědčivé.


Nejvyšší soud zmiňuje v usnesení i své minulé rozhodnutí ve věci dovolání Václava P. loni v březnu, kdy shledal, že dovolatelem vytýkané vady rozhodnutí krajského soudu nenaplňují dovolací důvod.


V řízení ke stížnosti ministra pro porušení zákona však nyní Nejvyšší soud uzavřel, že jihočeské soudy založily svá rozhodnutí ve věci ing. P. na pravdivosti výpovědí poškozených. Přehlédly však podle dovolacího orgánu řadu detailů a nejasností, které zpochybňují zjištěný skutkový stav a tudíž i logiku učiněných závěrů.


Podle Nejvyššího soudu přetrvává řada nepřesností či pominutí některých skutečností. Má zato, že přes rozsáhlé dokazování stále panují zásadní pochybnosti o skutkovém ději, přičemž není předpoklad, že by se dalším dokazováním tento stav podařilo změnit.


I s ohledem na to, jak dlouho trestní stíhání probíhá, nelze jinak než rozhodnout ve prospěch obviněného.


Nejvyšší soud proto vyslovil, že rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích 6. října 2005 a v řízení předcházejícím byl porušen zákon v neprospěch obviněného Václava P. Ona rozhodnutí zrušil a obžalovaného obžaloby zprostil z důvodu, že podle něj nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byl obviněný stíhán.