Od poloviny roku 2005 do 14. ledna 2007 ale k rukám matky poukázal jen 5100 Kč. Protože dětem hrozila nouze, musel za něho „zaskočit“ městský úřad v bydlišti matky. Tomu tak pan Richard dluží 31.800 korun, matce pak 4100 Kč.

Za zanedbání povinné výživy mu Okresní soud v Českém Krumlově uložil čtrnáct měsíců do věznice s ostrahou. Krajský soud jeho odvolání zamítl a ten podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Vysvětloval, že musel opustit společnou domácnost s matkou svých nezletilých dětí, protože prý začala žít s jiným mužem. Obtížně a neúspěšně hledal zaměstnání. Matce dětí nechal své bytové zařízení.

Nestrádaly?

Přesto se prý podle svých schopností a možností o své děti staral, i když mu jejich matka původně řekla, že od něj nic nechce.

V případech, kdy peníze měl, snažil se výživné alespoň částečně platit. Pokud děti každý druhý víkend pobývaly u něho, sám je po tyto dny živil a kupoval jim různé věci jako kolo, boty aj. Vydal tak na ně víc, než mu soud uložil, mínil

Podle jeho přesvědčení dětem stav nouze nehrozil – nestrádaly ani nehladověly. Neměl být tedy trestán v nejpřísnějším odstavci zákona.

NS především připomněl, že výživným se rozumí nejen výživné poskytované v penězích, ale i výživné v tzv. naturální formě. Tou není jen poskytování stravy, ale i ošacení, řádného bydlení, péče o zdraví apod. Naproti tomu za výživné nelze považovat příležitostná plnění v době styku otce s dětmi, která mají povahu dárků a podobně.

Vyšší trestní sazba je použita v případech, kdy při neplnění vyživovací povinnosti pachatelem by si oprávněná osoba bez pomoci jiných, popřípadě bez poskytnutí příspěvku od státu, nemohla opatřit ani základní prostředky k životu. Takový stav nouze nemusí skutečně nastat. Postačí, že to v důsledku jednání pachatele hrozí.

V projednávané věci nebylo zjištěno, že by pan otec vyvolal tento stav úmyslně. Zavinil jej však z nedbalosti. Při dlouhodobém neplnění vyživovací povinnosti musel vědět, že nezletilým dětem může z jeho jednání vzniknout nebezpečí nouze, a bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že toto ohrožení nezpůsobí.

Dovolání pana Richarda proto NS odmítl.