Rok podmíněně na zkušební dobu dva roky uložil soud 50letému panu Vladimírovi.

V letech 1994 až 2004 nutil nezletilou dívku k obnažování a k erotickým polohám, v nichž si ji fotografoval. Dával jí dárky nebo peníze. Hrozil jí, že kdyby to řekla, mohla by přijít do dětského domova.

Obdobně v letech 2006 a 2007 fotografoval další nezletilou.

Třetí, tehdy desetiletou, při společném dívání se na televizi nutil, aby se svlékla, a když odmítla, osahával ji.

Soud ho uznal vinným sváděním k pohlavnímu styku, ohrožováním výchovy mládeže a pohlavním zneužíváním.

Neznásilnil

Zprostil ho naopak obžaloby ze znásilnění.

Měl pohlavní styky s mentálně retardovanou dívkou, jejíž bezbrannosti prý využil.

Zmíněná žena vypověděla, že má obviněného ráda. Spala s ním, protože chtěla. Na závěr výpovědi přistoupila k obžalovanému a políbila ho.
Obviněný připustil, že s ní něco měl, když jí bylo šestadvacet. Je částečně nezpůsobilá k právním úkonům, ale k pohlavnímu styku ano, mínil.

Také další body obžaloby popíral. Jednu dívku prý fotografoval na její žádost, než na ní bude vidět těhotenství. Další sama vypověděla, že se před ním nesvléká a on že to po ní ani nevyžaduje.

Nikoho prý neosahával. Argumentoval závěry znalce o nižší věrohodnosti svědkyň.

Soud ho ale shledal vinným zmíněnými třemi skutky. Nejzávažnějšího, pohlavního zneužití desetileté, se dopustil jen jednou, a poškozenou událost výrazně netraumatizovala. V sazbě 1 – 8 let mu proto uložil trest na spodní hranici.

Obě strany se odvolaly.

Žalobkyně mj. spatřovala ve vyhrožování dětským domovem první poškozené vydírání – měla z toho obavy a podvolila se. V pohlavním styku s retardovanou ženou viděla znásilnění – obviněný využil bezbrannosti dívky neschopné pochopit význam jeho jednání.

Z pomsty?

Pan Vladimír závěrem prohlásil, že se dopustil jediné nezákonnosti – vyfotil prý nahou slečnu, které ještě nebylo patnáct. Udělal to na její opakovanou žádost a proto, že „byl zvyklý od dětství fotit všechno a všechny“. Neviděl v tom tehdy nic trestného.

Ostatní skutky popíral a v jejich oznámení viděl pomstu z okruhu známých jeho bývalé manželky.

Policie pak prý prohledala jeho soukromí s „nadějí“, že najde dalšího pedofila. V jeho počítači pak ale našla jen fotky, které „mohou vzbudit odpor a negativní emoce, ale které má každý muž, a ten, který říká, že ne, tak lže“.

„Uvěřil by soud výpovědím svědkyň, kdyby ty fotky neviděl?“ – ptal se řečnicky a opakoval, že se nedopustil žádného pohlavního zneužívání.

Krajský soud ale obě odvolání zamítl.

„Neříkáme, že jste pedofil, ale našel jste erotické zalíbení v lidech, jejichž zájmy chrání zákon,“ řekl předseda senátu. „Praktiky, které jste s děvčaty prováděl, překročily zásady slušnosti, etiky a trestního zákona.“

Obžalovaný podle soudu dnes chce vidět znaky mstivosti v sociálním prostředí, s nímž předtím komunikoval, v němž žil a bylo mu tam dobře. Naznačuje, že se poškozeným z této vrstvy společnosti nemá věřit, že jsou „jiní“, ne tak inteligentní, se sníženou schopností reprodukovat události.

„Na druhé straně okresní soud postřehl, že jste právě toho využíval. Že jste si myslel, že tady si to dovolit můžete, že tyto objekty vašeho sexuálního zájmu se nebudou bránit. Ale stalo se a pravda vyšla najevo, byť v omezené míře . . .,“ uzavřel předseda senátu.

Rozhodnutí je pravomocné.

Rok „natvrdo“

Odpoledne soud odmítl odvolání dalšího obžalovaného ze svádění k pohlavnímu styku. Ten dostal už nepodmíněný trest.

- Podrobnosti ZDE -

Svádění k pohlavnímu styku
§ 217a / (1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osobě mladší osmnácti let za pohlavní styk s ní, nebo za její pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(Trestní zákon)