Je viněn z toho, že poškodil český stát celkově o více než osm a půl milionu korun.

Podle obžaloby vylákal jako jediný jednatel Stav – planu, spol. s r. o., se sídlem ve Slavonicích, na Finančním úřadu v Dačicích nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty za roky 1999 – 01 v celkové výši přes 1,8 milionu korun a úmyslně zkrátil daň z příjmů právnických osob o více než 6,6 milionu.

Podle státního zástupce v daňových přiznáních uplatnil fiktivní doklady za ubytování a stravování pracovníků údajných subdodavatelů rekonstrukce usedlosti v Jaroměři u Kuksu na hotel s golfovým hřištěm a jezdeckým centrem.

Stav – plan byl generálním dodavatelem této stavby v údajném objemu přes 33 miliony korun pro společnost Nová Amerika, spol. s r. o. Ta mu vyfakturovala za údajné ubytování a stravování zaměstnanců maďarských a německých subdodavatelů v roce 1999 přes 4,7 milionu, rok nato přes sedm milionů a v roce 2001 přes 9,1 milionu korun.

Orgány činné v trestním řízení jsou však přesvědčeny, že deklarované služby se nikdy neuskutečnily.

Obviněný byl jednatelem obou těchto společností…

Přes prostředníka

Franz Friedreich popírá, že se dopustil trestného činu.

Maďarské subdodavatele stavby, firmy CPE, Arplus, Bau 10 a All–Round, jim prý zprostředkoval jistý Gábor Pomothy, který mu je nabídl ve Vídni. Ten také předkládal Stav – planu faktury oněch firem a jemu je také propláceli. V hotovosti nebo poukázkou na poštu v Rakousku, kde si peníze vyzvedával.

Faktury od Nové Ameriky za ubytování a stravování dělníků platili taky tak, nebo byly řešeny zápočty.

Vedoucí zmíněného hotelu od léta 1999 ale uvedl, že udávané faktury nevystavil. Další šéf až do půlky roku 2002 řekl, že u nich nikdy nebydleli dělníci stavebních firem.

Podnikatel z Německa vypověděl, že v Jaroměři montovali postřikovací zařízení na golf v červenci až říjnu 2001. Byl tam sám, spolupracoval s českou firmou a k dispozici měli dva lidi z Nové Ameriky. On s instalatérem měli domluveno jídlo za 60 Kč denně a ubytování bezplatné.

Za ubytování a stravování „zavlažovačů“ ale Nová Amerika účtovala Stav – planu přes devět milionů…

Státní zastupitelství požádalo ve věci o právní pomoc maďarské orgány.

Padělaná razítka

Ty zjistily, že CPE s Novou Amerikou nespolupracovala. Předložené faktury se liší od formátu dokladů CPE, jiné jsou otisky razítka a podpisy nejsou představitelů firmy.

Pomothy byl jednatelem společnosti Arplus, o jejímž vymazání rozhodl soud v únoru 2002. Pomothyho se nepodařilo vyslechnout, protože prý od roku 1976 pobývá v zahraničí. Bau 10 šla v červenci 1997 do konkurzu. All–Round existoval až od srpna 2002…

Správce konkurzní podstaty úpadce Stav – planu mj. uvedl, že k řízení přihlásily pohledávky také firmy Franze Friedreicha ze smluv o půjčkách, ale přes výzvy nedoložily prvotní doklady a on jejich nároky popřel.

Některé faktury v účetnictví označil za neobvyklé – bylo účtováno za poradenskou činnost či za stavební práce, ale bez jejich upřesnění.

V červnu 2007 byl konkurz zrušen pro nedostatek majetku úpadce.

Cizinci tam dělali?

Ve středu byl vyslechnut ing. Jiří Kopr, který stavbu Nové Ameriky zajišťoval.

Tvrdil, že na golfovém hřišti pracovalo z německé firmy celý rok pět, šest lidí, nejen její šéf. „Tolik práce by ve dvou neudělali,“ argumentoval. Myslí si, že bydleli na hotelu, ale on je prý nehlídal.

Proč by šéf německé firmy měl zatajovat, že s ním v Jaroměři pracovali jeho zaměstnanci, to si svědek neuměl vysvětlit. „Jedině že by snad neměli povolení od pracovního úřadu,“ fabuloval.

Asi deset Maďarů, které „viděl na vlastní oči“, prý bylo sjednáno na opravy závad na hotelu. Pracovali tam snad rok, taky na výbězích pro koně. Bydleli v hotelu. Ubytovací knihy se nenašly.

Ke zjištěním maďarských orgánů o zmíněných firmách neví, co by řekl. Ta informace prý i pro ně byla překvapením. Opakoval, že s Maďary on ale neměl co do činění.

Na otázku, proč by na běžné kopáčské, zednické či natěračské práce byli sjednáváni pracovníci z Maďarska, řekl, že důvod nezná. „To byla záležitost pana Friedreicha,“ dodal.

Stavební deník svědek jako stavby vedoucí nevedl. Zápisy prý dělal jen do deníků dodavatelů.

S výpověďmi ředitelů hotelů o tom, že u nich nikdy dělníci nebydleli, ing. Kopr nesouhlasil. Jejich tvrzení si prý nedovede vysvětlit.

Hlavní líčení pokračuje.