Ten uvěřil výpovědi poškozeného německého obchodníka. Uzavřel, že Václav K. užil loni 22. října v podvečer v Chlumu u Třeboně pohrůžky bezprostředního násilí, aby se zmocnil cizí věci. Přepadení plánoval, vylákal oběť na odlehlé místo a hrozil jí tam střelnou zbraní.

Při rozhodnutí o výši trestu soud přihlédl k tomu, že obžalovaný byl opakovaně soudně trestán a činu se navíc dopustil v podmínce.

Vylákán a oloupen?

Poškozený obchodník tvrdil, že byl v kritický den Václavem K. vylákán do Chlumu.

Tam pro něho mělo být připraveno větší množství autobaterií, které mu obžalovaný slíbil sehnat.

Na parkovišti u bývalých skláren prý v autě na něho vytáhl obžalovaný krátkou střelnou zbraň a vyzval ho k vydání peněz. Dal mu tedy tisíc eur a K. s nimi odešel.
Tuto verzi obchodník v trestním řízení opakoval.

Václav K. potvrdil, že v Chlumu s poškozeným byl, ale přepadení popíral. Svou variantu události postupně doplňoval a měnil.

Prý „jen“ podvod

Nakonec věc vylíčil jako podvod, který vymyslel jeho příbuzný.

Na tom parkovišti měl prý od poškozeného vylákat 500 eur jako zálohu pro opatrného dodavatele. Předal ji dál a po chvíli čekání se šel jako podívat, co se tak dlouho děje  A zmizel. . .

Předání nějaké zálohy poškozený před soudem prvního stupně popřel. Stejně tak, že by měl zájem o dodávku nějakých zbraní.

„Věděl jsem, že ty baterie nebudou,“ doznával v pondělí obžalovaný před krajským soudem. Opakoval, že šlo o podvod. Kdyby chtěl poškozeného o peníze oloupit, nebyl by se spokojil s pětistovkou . . .

Také obhájce mínil, že užití zbraně by neodpovídalo zvyklostem jeho klienta.

„Vždycky jsem používal jiný způsob, jak od někoho získat peníze,“ potvrzoval pak Václav K. v závěrečné řeči. Už při předchozích kontaktech s poškozeným si prý ověřil, že ho dokáže podvést . . .

Mimochodem, ty první kontakty se odehrály v českovelenickém baru, u automatů. Onen obchodník si totiž podle vlastních slov do Česka zajel původně koupit cigarety a podívat se po holkách. Když se pak náhodnému zájemci svěřil, s čím obchoduje, dostal nabídku, že mu baterie seženou.

Krajský soud chtěl slyšet i poškozeného, ale ten k veřejnému zasedání nepřijel.

Tachograf vs. slova

Nový rozsudek si tak v pondělí vyslechl jen Václav K.

Byl uznán vinným trestným činem podvodu. Za to půjde na dvacet měsíců do věznice s ostrahou.

Odvolací senát uzavřel, že K. s dalším spolupachatelem do dohodě pod záminkou dodání baterií vylákali od poškozeného 500 eur.

Krajský soud shledal výpověď poškozeného v rozporu s dalšími důkazy ve věci.

K těm rozhodujícím patří vyhodnocení grafického kotoučku automobilu německého obchodníka z kritického večera.

Záznamy tachografu totiž neodpovídají líčení poškozeného o časovém ději údajného přepadení. Potvrzují hodinové stání v Chlumu, pak krátké popojetí a další dlouhé stání, než obchodník věc oznámil policejní hlídce.

„Jeví se pravděpodobnějším, že poškozený po předání peněz na místě vyčkával, než zjistil, že byl podveden, a začal se shánět po policii,“ řekl předseda senátu. „Pochybnosti o věrohodnosti jeho tvrzení, že byl na místě loupežně přepaden, přetrvávají . . .“

Nad rejstříkem trestů Václava K. odvolací soud shledal, že obžalovaný skutečně nemá násilí „v povaze“. Jeví sklony spíše k podvodnému jednání.

Jako speciálnímu recidivistovi mu senát za další podvod už musel vyměřit trest nepodmíněný, byť v sazbě mírnější, než jaká je za loupež.

Rozhodnutí krajského soudu je pravomocné.

Podvod

§ 250 – Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné zkušenosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

§ 89 – Škodou nikoliv nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč.

(Trestní zákon)