Nápad s přepadením barmana v baru Zanzi (alias Hangár) na sídlišti Máj onoho 21. ledna po čtvrté hodině v noci se mu tedy škaredě nevyplatil. Za těch uloupených necelých dvacet tisíc korun to rozhodně nestálo . . .

Tehdy po noční potulce městem k akci získal jako kumpána 20letého Michala Šestáka. V „Hangáru“ oba po dohodě přeskočili pult, Gábor 51letého barmana srazil pěstmi a sebral mu peněženku s tržbou. Číšník při tom utrpěl mj. zlomeninu čelisti a jazylky, tedy těžkou újmu na zdraví. Marodil sedmnáct dnů.

Gábor byl za zvlášť závažný trestný čin odsouzen už v minulosti, takže mu hrozil trest jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi – a zvýšená sazba u loupeže se způsobením těžké újmy pak dělá až šestnáct let, tedy víc než za vraždu . . .

Když už tedy „spadla klec“, snažil se tvrdit, že barmana jen praštil, ale pak že odešel a nic mu nevzal. Usvědčovali ho naopak poškozený a spolupachatel. Ten sice poprvé uvedl, že přepadeného držel za ruce a vytáhl mu peněženku, podruhé ale prohlásil, že se ho ani nedotkl. Změnu výpovědi se snažil vysvětlit tím, že zprvu v tom nechtěl Gábora nechat samotného, protože se ho bál.

Druhý „jen“ za tři

Za tento čin, dále za bezdůvodné zbití hosta stejného baru 26. října (ublížení na zdraví a výtržnictví) a za další ublížení na zdraví, za něž byl odsouzen letos v lednu, krajský soud poslal Gábora na souhrnných jedenáct let za mříže.

Michalu Šestákovi uložil za tuto loupež tři roky do věznice s dozorem. Oba musejí společně uhradit škodu.

K rozsahu Šestákovy viny předseda senátu zdůraznil, že pro spoluodpovědnost za skutek je bezvýznamné, zda poškozeného držel a bral mu peníze, či nikoliv. „Oba vstupovali do baru s úmyslem barmana za použití násilí okrást, dohodli se na postupu, a kdo pak co konkrétně dělal, je už jedno,“ řekl předseda senátu. Šesták však podle zjištění soudu nepoužil násilí schopného vyvolat za následek těžkou újmu na zdraví, takže jeho jednání bylo kvalifikováno jen v základním odstavci trestného činu loupeže.

Že je Štefan Gábor zvlášť nebezpečným recidivistou, to soud dovozuje z toho, že od propuštění z výkonu posledního trestu za rovněž zvlášť nebezpečný trestný čin byl na svobodě jen něco málo přes tři roky, přičemž během této doby byl znovu třikrát odsouzen za násilnou a majetkovou trestnou činnost. Za asi devět měsíců výkonu předchozího trestu byl čtyřikrát kázeňsky potrestán.

Podle zákona musí být takovémuto pachateli uložen trest vyměřený v horní polovině zvýšené sazby, tedy v tomto případě minimálně na deset a půl roku. Přestože byl Gábor odsuzován i za další trestné činy, krajský soud mu uložil trest jen málo převyšující tuto hranici.

„Natvrdo“ si jde sednout i Michal Šesták. „Dospěli jsme k závěru, že i na něho už nelze působit jinak než nepodmíněným trestem,“ řekl předseda senátu a připomněl Šestákovo předchozí odsouzení za krádež kasírtašky barmanovi ve stejném baru. Co do výměry pak soud přihlédl k tomu, že „nebyl–li k projednávané loupeži přímo donucen, jednal jistě pod silným vlivem Gábora“.

Šesták se práva odvolání na místě vzdal, Gábor se nevyjádřil.