Vychvalovaly také nacistickou ideologii, myšlenky a odkaz Adolfa Hitlera, vyzývaly k likvidaci „podřadných“ etnik, zejména Romů a Židů, apod.
Stopy vedly do internetové kavárny v Českém Krumlově.


Zmíněné stránky byly umístěny na příslušnou adresu ze zdejšího počítače 28. listopadu kolem poledne.


Obsluhující v kavárně uvedla, že v uvedenou dobu přišli tři nakrátko ostříhaní muži v bombrech a s vysokými botami. U počítače, který jim přidělila, seděli všichni tři, který byl u klávesnice, už neví. Jiný počítač v té době v provozu nebyl. Co dělali, to neregistrovala. Dva z nich v srpnu 2006 poznala zcela bezpečně při poznávacím řízení.


Ti dva, M. P. (26) a Miloš M. (36), byli poté obviněni z trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.

Vůbec tam nebyli?

Oba popírali, že by vůbec tehdy v kavárně byli. Tvrdili, že onen víkend slavili na chatách narozeniny s kamarády a nikam se nevzdálili. Miloš M. řekl, že asi před deseti lety se skiny sympatizoval, ale pak už ne. Obsluha z kavárny ho prý obvinila křivě; proč, to neví.


Tu chatu mu potvrzovalo několik svědků. Ty však měl Okresní soud v Českém Krumlově za nevěrohodné, neboť jde o osoby obviněnému blízké. V jejich svědectví shledal řadu rozporů. Zásadně je pak vyvrací výpověď obsluhující číšnice.


Z dalších důkazů soud mj. konstatoval výsledek domovních prohlídek u obviněných z dubna 2006, kde bylo nalezeno mnoho předmětů s nacistickými symboly. Na jedné ze zajištěných kazet jsou záběry z koncertu neurčené skinheadské kapely i s hajlujícím obviněným. Miloš M. k tomu uvedl, že jde o sbírku, že se zajímá o militárie a extremismus. Znalec z oboru politologie specializovaný na extremismus uvedl, že všechny inkriminované materiály z uvedených stránek propagovaly rasovou výlučnost a nesnášenlivost.

Prokázáno

Soud uzavřel, že vina obžalovaných je prokázána především svědectvím obsluhující číšnice působící velmi věrohodně, i s patrnou obavou vypovídat. Naopak věrohodnost svědků obhajoby měl za značně sníženou kvůli výrazným rozporům v popisu cesty na chatu a pobytu.


Inkriminované stránky byly jednoznačně na internet umístěny onoho 28. listopadu 2004 v kavárně v Českém Krumlově. V danou dobu tam byl v provozu jediný PC, u kterého seděla trojice mužů, z nichž dva obsluha následně identifikovala.


V jednom z publikovaných článků byli „zasvěceně“ kritizováni českobudějovičtí skini za údajné pořádání akcí po tiché domluvě s policií, což svědčí o tom, že autor zdejší prostředí dobře zná. Při domovní prohlídce u Miloše M. byl zajištěn negativ ze stejného koncertu skinheadské kapely, z jakého byla na internetu umístěna fotografie.


Námitku, že stránky mohly být na internet umístěny i z jiných počítačů provozující společnosti, má soud ve světle zmíněných důkazů za čistě hypotetickou – bylo by tu příliš mnoho náhod najednou . . .


Za trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka soud vyměřil obžalovaným tresty odnětí svobody na tři roky s výkonem podmíněně odloženým na tři a půl roku s dohledem. Rozhodl také o propadnutí u nich zajištěných věcí s nacistickými symboly.
M. P. trest přijal, Miloš M. se odvolal.

Není extremistou?

Jeho obhájce před krajským senátem mínil, že okresní soud dostatečně nepřihlížel k výpovědím potvrzujícím alibi jeho klienta. Svědkyně z kavárny prý původně ony tři muže dostatečně nepopsala, v provozu nadto byly v tu dobu i daší počítače firmy, z nichž mohly být stránky na internet umístěny. Vina pana M. prý nebyla prokázána mimo pochybnost.


Miloš M. opakoval, že s věcí nemá nic společného, nikdy prý nehlásal své ani jiné názory tiskem či po internetu. Zpochybnil výpověď obsluhy z kavárny. „Nevím, proč to říkala, nikdy jsem s ní žádný konflikt neměl,“ řekl.


Ohradil se proti tomu, že je dáván do souvislosti s nacismem – jeho hobby ho často přivádí do zemí třetího světa. Nikdy se nehlásil k žádnému spolku extremistů, nepatří k nim, zná se jen s některými lidmi z tohoto okruhu a styky s nimi ukončil už před lety. Pokud se nějakých akcí zúčastnil, pak ze zájmu o muziku. „Dva nebo tři roky jsem se připravoval na službu v armádě, nedělal bych přece něco, co by mohlo tento můj cíl ohrozit,“ tvrdil a dodal, že se cítí být celou věcí poškozen i finančně, protože byl vzhledem k vyšetřování odvolán z účasti na zahraniční misi.


Krajský soud po poradě jeho odvolání zamítl. Námitkami Miloše M. se podrobně zabýval už okresní soud a závěry, které učinil, velmi pečlivě odůvodnil, řekl předseda senátu v odůvodnění. „Není pochyb, že se žalovaný skutek stal. Řada důkazů svědčí pro to, že se jej dopustili obžalovaní, a my se plně ztotožňujeme s tím, jak soud prvního stupně tyto důkazy hodnotí. Zkoumal věc velice pečlivě a my neshledáváme v jeho závěrech žádné pochybení,“ uzavřel předseda senátu.