Kromě toho mu na šest roků zakázal výkon funkce ve statutárních orgánech obchodních společností. Uložil mu také peněžitý trest ve výši dva miliony korun. Pro případ nezaplacení stanovil náradní trest odnětí svobody na jeden rok.

Rozsudek není v právní moci.

Krátil daň?

Krajský soud má za prokázané, že Franz Friedreich spáchal trestný čin zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby. Českému státu tak způsobil škodu v celkové výši 8,516.105,20 koruny.

Jako statutární orgán společnosti Stav – plan, spol. s r. o., se sídlem ve Slavonicích, jako její jediný jednatel, úmyslně vylákal na Finančním úřadě v Dačicích nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty v celkové částce 1,846.085,20 Kč a úmyslně zkrátil daň z příjmu právnické osoby za období 1999 – 01 celkově o 6,669.920 korun.

Fiktivní faktury

Podle zjištění soudu Franz Friedreich uplatňoval v daňových přiznáních u zmíněného úřadu částky za ubytování a stravování maďarských a německých dělníků na stavbě hotelu a golfového hřiště pro společnost Nová Amerika, spol. s r. o., v Jaroměři u Kuksu. Byl rovněž jednatelem této obchodní společnosti.

Zahraniční firmy měly být subdodavateli generálního dodavatele, firmy Stav – plan. Za jejich ubytování a stravování fakturovala Nová Amerika Stav – planu.

Franz Friedreich tyto faktury zahrnul do účetnictví Stav – planu, přestože podle soudu věděl, že se tato plnění neuskutečnila.

Za rok 1999 tak bylo vykazováno za ubytování a stravování cizích dělníků v Jaroměři přes 5,7 milionu, za další rok skoro 7,4 milionu, za rok 2002 pak přes 9,6 milionu.

Dokázáno

Krajský soud má za prokázané, že vykazovaní pracovníci na stavbě nepůsobili.

Poukazuje na to, že za stravování a ubytování dělníků bylo fakturováno celkem asi 22,5 milionu korun. Přitom objem celé zakázky byl podle obžalovaného asi 50 milionů. „Na pracovní výkony údajných Maďarů a Němců, ale i zaměstnanců dalších četných dodavatelů, by tedy připadlo jen nějakých 27,5 milionu,“ uvedl předseda senátu.

Úřad práce v Náchodě nevystavil v rozhodných letech žádnému takovému pracovníkovi pracovní povolení. Obecní úřad v Kuksu sdělil, že Nová Amerika ani Stav – plan neplatily poplatky z ubytování na hotelu. Cizinecká policie v Náchodě neudělila žádné povolení k pracovnímu pobytu.

Zjištění z ciziny

O pomoc dožádané maďarské orgány zjistily, že žádná ze zmiňovaných maďarských firem v uvedené roky v České republice nepracovala, jedna dokonce ani neexistovala.
Majitel německé firmy, která dodávala zavlažování na golf, a jeho český spolupracovník uvedli, že s nimi v Jaroměři nepracovali žádní němečtí dělníci.

Podle nich trvaly práce asi pět měsíců. Přitom Nová Amerika fakturovala Stav – planu za jejich údajné celoroční ubytování a stravování přes 9,1 milionu. Výrazně víc, než stály práce samotné…

Že stavební dělníci nebydleli na hotelu, potvrdil i jeho tehdejší ředitel.

Pokud pak někteří svědkové, stále zaměstnanci Friedreichových firem, tvrdili opak, vypovídali s rozpory o tom, kde ti lidé vlastně měli bydlet. Soud je vyhodnotil jako nevěrohodné.

„Tajemný“ Pomothy

Franz Friedreich se hájil tvrzením, že maďarské firmy mu „dohodil“ jistý Gábor Pomothy. Přinesl mu jimi potvrzené smlouvy a jemu prý také Stav – plan posílal fakturované částky za ubytování a stravování.

„Bylo by to zcela nelogické, k jejich přebírání neměl žádné zmocnění,“ řekl předseda senátu. Poukázal také na to, že se tak dělo posíláním de facto poste restante na různé pošty, což rozhodně neodpovídá běžným obchodním zvyklostem…

Úmyslné jednání

O fiktivnosti faktur podle soudu jednatel Friedreich musel vědět. Podílel se na uzavírání rovněž fiktivních smluv s maďarskými firmami prostřednictvím Pomothyho, platby odcházely s jeho vědomím.

„Podílel se na přípravě tohoto jednání a trestný čin tak spáchal v úmyslu přímém,“ uzavřel předseda senátu.

S přihlédnutím k výši způsobené škody soud vyslovil obžalovanému trest na spodní hranici sazby. Vzhledem k jeho předchozí bezúhonnosti mu výkon uložil do mírnější věznice s dozorem.

„K dosažení účelu trestu se jeví potřebným i zákaz výkonu činnosti ve statutárních orgánech obchodních společností,“ dodal předseda senátu.

Peněžitý trest pak soud vyměřil s přihlédnutím k výši škody a osobním a majetkovým poměrům obžalovaného.

Strany se k rozsudku nevyjádřily.