Ledva loni společnost rozjel, už mu v provozovně na Prachaticku zpronevěřili 122 755 korun. Podává se, že pro své potřeby použili svěřené zálohy na výplaty výher na automatech.

Okresní soud v Prachaticích za to letos v lednu uložil několika zaměstnancům trestním příkazem pravomocně podmíněné tresty a povinnost nahradit rukou nerozdílnou způsobenou škodu.

Pan společník a jednatel Blue Baru ale náhradu vymáhá i občanskoprávní cestou. Žaluje na vydání platebních rozkazů ze směnek, jimiž se mu dotyčný personál zavázal po dohodě část škody uhradit.

Jedna z pracovnic peníze zaplatila před zahájením jednání soudu a žalobce návrh stáhl.

Druhá zůstala dlužna a k soudci dnes nepřišla. Blue Bar chce od ní 10 412 korun, k jejichž zaplacení se směnkou zavázala.
S šestiprocentním úrokem od 11. května 2007 plus náhradu nákladů řízení.

Závady…

Jednání netrvá dlouho.

Soudce návrh na vydání platebního rozkazu ze směnečné pohledávky zamítá.

„Směnka nemá podstatné náležitosti,“ vysvětluje. Je na ní uvedena doba splatnosti 11. 5., ale už ne rok.

Zřejmě opomenutím, snaží se vysvětlit obecný zmocněnec žalobce.

A druhý podstatný důvod pro zamítnutí návrhu:

„Pohledávky z pracovně právních vztahů nemohou být zajišťovány směnkou,“ konstatuje soudce s poukazem na zákoník práce.

Ten uplatnění nároků zaměstnavatele vůči zaměstnanci taxativně vymezuje. „Směnečné zajištění je nezákonné,“ zdůrazňuje soudce.
Proti rozhodnutí se žalobce může odvolat.

Navazuje projednávání obdobného návrhu Blue Baru proti další bývalé zaměstnankyni.

Soud zjišťuje, že jí obsílka nebyla doručena.

Odročuje proto na neurčito s tím, že žalované osobě zřejmě neznámého pobytu bude ustanoven pro účely soudního řízení opatrovník.
Pokud na žalobě jednatel Blue Baru trvá, říká soudce.

Zmocněnec na ní trvá.

Na věc tedy dojde zase někdy příště . . .