Za tento čin a sbíhající se vraždu Lucie Černé v roce 2004 v lesíku U Špačků mu uložil výjimečný trest odnětí svobody na doživotí. Obžalovaný se na místě odvolal.

Za tento skutek byl souzen už v roce 2004, byl ale pro nedostatek důkazů obžaloby zproštěn. Poté 26. dubna 2004 uškrtil v lesíku U Špačků 17letou Černou. Za to si odpykává trest odnětí svobody na třináct let ve Valdicích.

Ve světle poznatků z tohoto případu bylo poté obnoveno stíhání Steinbauera i pro podezření z vraždy Fáčkové.

Ve druhém procesu loni jiný senát krajského soudu mj. vyslechl přes padesát svědků a provedl další důkazy. Znalec psycholog konstatoval, že způsob usmrcení obou mladých žen je natolik shodný, že oba činy s vysokou pravděpodobností spáchala jedna osoba. Vysoce pravděpodobně byl stejný i motiv – k prvotnímu záměru zbavit se již „obtěžující“ oběti přistoupila potřeba dotyčnou ovládat, ponížit; odcizení jejích věcí bylo následným doprovodným deliktem.

Druhým silným důkazem byly výpovědi expertů na vyhodnocování pachových stop k možnosti prostoupení pachu Steinbauera do podpaží bundy Veroniky Fáčkové, kde byl zjištěn. Odborníci nově uvedli, že byl natolik silný, že nemohl skrze látku proniknout pouhým převěšením bundy přes svršek obžalovaného při návštěvě poškozené v jeho bytě kritického večera. „Je daleko pravděpodobnější, že tato stopa byla vytvořena přímým kontaktem prověřované osoby s bundou,“ řekl expert.

Soud zvážil i další nepřímé důkazy a Steinbauerovi uložil loni v prosinci za vraždu z majetkového prospěchu doživotí.

Pochybnosti?

Obžalovaný se odvolal a Vrchní soud v Praze rozhodnutí první instance zrušil.

Posudek psychologa o pravděpodobnosti, že pachatelem obou vražd je jedna osoba, označil odvolací orgán za skutečně závažný důkaz, který ale sám o sobě nemůže vést k závěru o pachatelství skutku – jen je prý nevylučuje. Z ostatních důkazů mimo jiné označil nové vyjádření znalců kynologů k pachovým stopám za čirou spekulaci a zapochyboval o majetkovém motivu činu. Věc vrátil do Českých Budějovic a zavázal krajský soud k přezkoumání řetezce nepřímých důkazů k již pět let staré vraždě – zda je natolik pevný, aby vyloučil, že Veroniku Fáčkovou zavraždil někdo jiný než obžalovaný.

Krajský soud v pátek provedl ještě některé důkazy. Státní zástupkyně pak v závěrečné řeči mj. odmítla názor Vrchního soudu, že závěry znalců k pachovým stopám jsou spekulací. „Kdo je slyšel, nemůže pochybovat o jejich erudici,“ řekla. Vinu Jaroslava Steinbauera má za prokázanou. Zopakovala svůj návrh z loňského prosince – uložit mu doživotí.

Obhájce Mgr. Petr Smejkal naopak soudil, že každý provedený nepřímý důkaz připouští nejméně dvě možnosti vysvětlení. K údajnému majetkovému motivu vraždy poznamenal, že podle znalců byla silnějším impulsem snaha zbavit se již obtížného vztahu. (Poznamenejme, že Steinbauer je souzen „jen“ za vraždu Fáčkové, a shledání sledování majetkového prospěchu činu je jedinou podmínkou užití sazby nad 15 let.) „Není k dispozici tak ucelený řetěz důkazů, aby bylo možno jednoznačně říci, že skutek spáchal obžalovaný,“ řekl Mgr. Smejkal a uzavřel: „I ten nejtěžší zločinec musí mít právo na spravedlivý proces, a k němu patří při pochybnostech přiklonit se k variantě pro obviněného příznivější.“ Navrhl zproštění svého klienta obžaloby.

Ještě jednou

Soud poté znovu uznal Steinbauera vinným uškrcením Veroniky Fáčkové v úmyslu jednak snížit napětí ve vztahu, jednak získat majetkový prospěch – zmocnit se mobilu poškozené a zbavit se hrazení závazku z půjčky. Za tento čin a za sbíhající se vraždu Lucie Černé mu uložil opět doživotí.

Jak předseda senátu JUDr. Daniel Prouza, Ph.D., řekl v odůvodnění rozhodnutí, není jediný přímý důkaz, ale řetězec důkazů nepřímých je natolik pevný a ucelený, že o vině Jaroslava Steinbauera není pochyb. Mimo jiné na rozdíl od Vrchního soudu zastává soud nalézací názor, že vyjádření expertů k pachovým stopám je plnohodnotným důkazem. Motiv skutku pak přesvědčivě vyplývá z provedených důkazů svědků o vztahu obžalovaného a poškozené i jejich osobních poměrech: byla jím jak snaha se dívky zbavit, tak získat majetkový prospěch.

Bude Vrchní soud tentokrát stejného názoru?