Na křižovatce hlídka auto zablokovala a strážník Vladan Simandl (35) vyzval řidiče, který začal couvat, k zastavení. Když neposlechl, začal Simandl střílet, z toho třikrát na již odjíždějící auto. Řidič Radek Bláha (31) utrpěl průstřel hrudníku a další poranění.


Okresní soud v J. Hradci shledal v září 2005 užití zbraně strážníkem v rozporu se zákonem a uznal Vladana Simandla vinným trestnými činy zneužívání pravomoci veřejného činitele a ublížení na zdraví. Uložil mu trest odnětí svobody na tři roky s výkonem podmíněně odloženým na čtyři a půl roku s dohledem a zákaz zaměstnání u policie na pět let.


Obviněný se odvolal s tím, že na základě informací, které dostal, jednal v přesvědčení, že zasahuje proti nebezpečnému pachateli. Krajský soud rozhodnutí o vině zúžil na zneužívání pravomoci a trest ponechal. Vladan Simandl podal dovolání k Nejvyššímu soudu.


Opakoval, že jednal v kritické situaci, v níž se důvodně domníval, že jde o nebezpečného pachatele, jehož nelze jinak zastavit, a že zbraň použil v souladu s předpisy.


Nejvyšší soud poté rozsudek zrušil. Mínil, že pro závěry o naplnění úmyslného trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a pro konstatování, že poškozený Bláha nebyl nebezpečným pachatelem, neučinil soud dost. Je otázkou, zda ze strany strážníka nemohlo jít o omyl. Nejvyšší soud vyslovil, že za určitých okolností i opilý řidič jedoucí velkou rychlostí městem by mohl být pokládán za nebezpečného pachatele, kterého nelze jinak než střelnou zastavit.


Věc vrátil okresnímu soudu, aby přesněji zjistil, jak si Bláha počínal, jakých informací se o tom dostalo obžalovanému, a aby přesvědčivěji vyhodnotil, zda vzhledem k těmto informacím a ke způsobu jízdy podezřelého mohl být řidič pokládán strážníkem za nebezpečného pachatele.

Dotřetice

Jindřichohradecký soud v novém projednání letos v březnu neshledal příčinnou souvislost zranění strážníkova kolena údajně při konfliktu na křižovatce s jednáním Radka Bláhy a vyloučil, že by Simandl použil zbraně v nutné obraně či v krajní nouzi. Svým zásahem přitom způsobil Bláhovi závažné zranění.
Při kvalifikaci skutku uzavřel, že Vladan Simandl není vinen úmyslným zneužitím pravomoci, ale mařením úkolu veřejného činitele z nedbalosti a ublížením na zdraví. Uložil mu stejný trest jako v roce 2005.


Proti tomu se odvolali obžalovanýi státní zástupce. Žalobce mj. zapochyboval, zda ve věci došlo k naplnění znaků soudem zjišťovaného maření úkolu veřejného činitele – tento paragraf míří na činitele, který zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu; jakého, to v tomto případě soud blíže nespecifikoval.


Obhajoba mínila, že nebylo vyvráceno, že Radek Bláha byl strážníkem oprávněně pokládán za nebezpečného pachatele. Soud se nevypořádal s otázkou jednání obviněného v možném skutkovém omylu, jak to naznačil NS.


Odvolací senát poté rozsudek zrušil a věc vrátil okresnímu soudu, aby ji znovu projednal a rozhodl. Klíčovým bude posouzení, zda řidič Bláha mohl být obviněným objektivně pokládán za nebezpečného pachatele, případně jakých informací se mu o něm dostalo a zda se v jejich světle – a také při situaci na kritické křižovatce – mohl domnívat, že o takového pachatele jde. Soud má znovu zvážit, zda byodůvodněné použití zbraně strážníkem v celém rozsahu.


Rozhřešení právně složitého případu se tedy odkládá.