Jednu ze skupin, které podlehly pokušení takového zisku, soudila táborská pobočka krajského soudu loni v říjnu.

Švindl na čáře

Druhého dubna 2004 přivezl řidič Milan přes Strážný na návěsu kontejner.

Na celnici deklaroval 1000 kartonů surového listového tabáku o hmotnosti 15 tun. V kontejneru ale bylo přes 22 tun řezaného tabáku určeného ke kouření.

Kromě toho řidič neodvezl zásilku k celnímu úřadu určení v Novém Jičíně, ale podle telefonických pokynů dalších osob k benzince v Praze.

Odtud byl naveden do skladu v Horních Počernicích, kde s dalšími dvěma lidmi začali bez ukončení režimu tranzitu a po odstranění celní uzávěry kontejner vykládat. Místo řezaného tabáku měl být do něj naložen tabák na vykuřování skleníků a následně jako takový proclen. Přitom byli muži zadrženi policií.

Vyšetřování ukázalo, že organizátorem přepravy a faktickým příjemcem dovezeného zboží byl vietnamský občan T. Q. P. Další tři stíhaní byli podle orgánů činných v trestní řízení srozuměni s tím, že se jedná o dovoz řezaného tabáku.

Jejich jednání tak podle táborského soudu směřovalo ke zkrácení cla, spotřební daně a daně z přidané hodnoty v celkové výši 18,650.344 korun. Přitom žádný z obviněných nebyl držitelem licence k dovozu takového zboží.

Krajský soud odsoudil všechny obžalované, přičemž řidiči Milanovi dal za pomoc k pokusu trestných činů zkrácení daně a porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou rok a půl podmíněně.

Spolupachatelem!

Vrchní soud v Praze (VS) k odvolání státního zástupce uznal i jeho ne pomocí, ale již pokusem těchto trestných činů, a poslal ho na dva a půl roku do věznice s dozorem.
Pan Milan podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Podle jeho mínění nebylo prokázáno, že by věděl, jaký druh tabáku skutečně převážel, nebo že dovoz tohoto zboží je nelegální. Také prý netušil, že by jeho jednání vedlo ke zkrácení daní a cla.

Plnil pouze pokyny svého nadřízeného. Tomu také odpovídá původní trest za účastenství. Trest od odvolacího soudu je nepřiměřeně přísný.

NS ale shledal, že zjištění VS o spolupachatelství pana Milana jsou správná.

Obžalovaný nepochybně musel vědět o nelegálnosti nákladu nejen vzhledem k obsahu telefonních odposlechů, ale také vzhledem k jeho letitým zkušenostem profesionálního řidiče v mezinárodní kamionové dopravě.

Musel rozpoznat, že převáží zboží o váze převyšující deklarovanou hmotnost o více než třetinu udávané váhy. Již tento závadný stav se měl snažit odstranit. Zjevnou souvislost s povědomím o zboží, jež převážel, má i jeho ostražitost, zda vozidlo není sledováno. To prokázal zvukový záznam jeho telefonátu s dalším obviněným.

Ačkoli řidič byl informován, že proclení má proběhnout v N. Jičíně, nijak se nad změnou trasy nepozastavoval. Z jeho telefonátu je patrné srozumění s tím, že po navedení do skladu v Horních Počernicích bude zboží skládat a opět nakládat (tedy bude jednat protiprávně, neboť plombu mohou odstranit jen zaměstnanci celního úřadu). Navíc to byl právě on, kdo otevřel kamion. Musel tedy přestím odstranit plombu. Jeho tvrzení, že to učinil někdo jiný, soudy neuvěřily.

Spravedlivý trest

NS má za správný závěr, že řidičovo jednání překročilo meze pomoci, tedy „pouhé“ podpory trestné činnosti pachatele.

Jeho námitka, že pouze plnil pokyny spoluobviněného nadřízeného, není podle NS důvodná. Tím, že částečně přispěl k provedení činu a byl veden stejným úmyslem jako ostatní pachatelé, se stal spolupachatelem.

Určitá menší míra účasti obviněného na protiprávním jednání byla odvolacím soudem dostatečně zohledněna v použití mírnější právní kvalifikace a uložení trestu podle mírnější trestní sazby.

Dovolání pana Milana proto NS zamítl jako neopodstatněné.

O svém rozhodnutí informoval Nejvyšší soud ČR v minulém týdnu.

V době, kdy pan řidič už ostatně vykonává uložený trest.