Poté, kdy si na kantorku stěžovali někteří rodiče za údajně nevhodný přístup k dětem, ředitelka školy po údajně opakovaných výtkách Marečkovou loni v červnu propustila. Ta poté zažalovala o neplatnost této výpovědi.

Okresní soud v březnu rozhodl, že výpověď je neplatná pro neurčitost. Vedení školy se odvolalo a krajský soud po projednání věci vyhlásil včera rozsudek, jímž ortel první instance potvrdil jako věcně správný. „Žaloba byla opodstatněná,“ řekla předsedkyně senátu.

Odvolací soud se toliko neztotožnil s právním posouzením soudu prvního stupně. Uzavřel, že původní neurčitost ve formulaci tří údajných skutků uvedených ve výpovědi učitelce byla v řízení před soudem odstraněna, ale nepodařilo se prokázat, že k nim došlo, případně že se odehrály tak, jak bylo ve výpovědi uvedeno. „Pokud žalobkyně tvrdí, že se nestaly, důkazní břemeno o opaku bylo na žalovaném a ten je neunesl,“ řekla předsedkyně senátu.

Neurčitost dalšího výpovědního důvodu nebyla odstraněna ani před soudem a v případě pátého nebyla splněna požadovaná lhůta pro jeho uplatnění – maximálně dvou měsíců od doby, kdy se o věci měl zaměstnavatel dozvědět.

Rozsudek je pravomocný.