(Podrobnosti z 19. září.)

Naštěstí tehdy zvláštní „bambitka“ 32letého bezdomovce Marka Ulče nevystřelila. Při vyšetřování události se ale ukázalo, že byla střelbyschopná.

Znalec balistik, který ji zkoumal, řekl před soudem, že zbraň a náboje zhotovil člověk se znalostmi o konstrukci zbraně a střeliva a a jejich funkčnosti.

Dělaná na koleně

Pistole se dvěma nábojovými komorami, bez miřidel, dlouhá 408 mm a těžká 1,4 kg, je vyrobena z běžně dostupných materiálů běžnými nástroji (pilník, kladivo atd.).

Nemá žádný pojistný mechanismus při napnutí přímoběžných úderníků. Mohlo dojít k jejich samovolnému vypuštění s následnou iniciací nábojů v komoře třeba i při pádu zbraně. Při střelbě se objevovaly na těle pistole praskliny, hrozila její destrukce. Střelba byla značně nebezpečná i pro okolí a pro střelce samotného.

Umožňovala střelbu jednak podomácku vyrobenými náboji s hromadnou nebo jednotnou střelou, jednak standardními brokovými náboji ráže 12.

Znalec zkoumal jedenáct podomácku vyrobených zajištěných nábojů. Z nich ne každý byl střelbyschopný.

Náboj zasunutý v pravé nábojové komoře zbraně, který byl použit při střelbě na policisty, selhal, protože u něj došlo pouze k iniciaci zápalky. Náboj zasunutý v levé nábojové komoře zbraně obsahující hromadnou střelu byl při zkušební střelbě na střelnici v Ralsku odstřelen na první pokus. Jeden z fragmentů střely například prošel prknem o síle 2,3 mm a za ním umístěnou gumou tlustou 5,5–6 mm!

Zručný kutil!

Znalec náboj popsal jako ocelovou trubičku dlouhou asi 59 mm o vnějším průměru 21 mm, jejíž zadní část byla rozklepáním rozšířena, aby byl vytvořen tzv. rantl a náboj nepropadl po vložení nábojovou komorou.

Jednotlivé komponenty do sestavy nábojů získal „kutil“ z běžně, volně dostupných zábavných pyrotechnických prostředků.

Každý z vystřelených nábojů měl jiný výkon. Při zásahu osoby výše uvedenými druhy střel je energie těchto střel dostatečná, aby způsobila těžké zranění, případně smrt – záleží na tom, která část těla by byla zasažena, řekl znalec balistik.

Soud chce k možným následkům slyšet ještě znalce z oboru soudního lékařství. K tomu hlavní líčení odročil.