Ten ji uznal vinnou pokusem o podvod a uložil jí trest odnětí svobody na dva roky s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu dvou let. Čtyři roky nesmí vykonávat funkce statutárních orgánů obchodních společností.

Šlo o dům

Katastrálnímu úřadu v Českých Budějovicích byl loni 12. února podán návrh na vklad vlastnického práva společnosti H&H Real Estate, s. r. o., se sídlem v Praze k domu a zahradám v Kamenném Újezdě.

Návrh byl dokládán ověřenou fotokopií kupní smlouvy mezi dosavadní majitelkou a H&H z 20. prosince 2006.

Katastr ještě vyzval strany k doložení zaplacení kupní ceny 400.000 korun.

Na úřad se poté dostavila 75letá majitelka nemovitostí a prohlásila, že nic neprodává a že podpis na kupní smlouvě není její. Jako svědkyně později uvedla, že ji sousedka upozornila na web, kde byl zveřejněn prodej jejího domu nějaké pražské společnosti. Šla si to proto ověřit na úřad.

Krátce po výzvě k doplnění návrhu přišlo katastru prohlášení podepsané údajnou prodávající o zaplacení sjednané částky.

To už se do věci vložil právník a věc začala šetřit policie. Katastr následně návrh na vklad zamítl.

Padělky

Eva U., jediná jednatelka a společnice obchodní společnosti H&H, byla obviněna z podvodu.

Ukázalo se totiž, že podpisy „prodávající“ na předkládaných listinách byly padělané, stejně jako notářská ověřovací doložka pravosti jejího podpisu. Podpisy Evy U. však byly řádně ověřeny i jejím občanským průkazem.

Eva U. v přípravném řízení uvedla, že společnost H&H Real Estate převzala „od někoho pro někoho“. Za vše prý může jistý Michal R., který ji požádal, aby společnost napsala na sebe – on že ji mít nemůže, protože už vlastní jinou. U advokáta a později u notáře podepsala nějaké dokumenty, které prý ani nečetla. Ve firmě nic nevykonávala, o společnosti nic neví.

Bylo zjištěno, že H&H založil Holanďan Hoogendijke v dubnu 2003 a 27. září 2006 ji prodal paní Evě za stovku.

Ke svým podpisům na kupní smlouvě na dům v Kamenném Újezdě a na návrhu na vklad do katastru obviněná připustila, že jsou její, ale není si prý vědoma, že by listiny podepisovala.

Vždycky jednala na pokyn Michala R., kterému plně důvěřovala. Udělila mu plnou moc, přebíral za ni i poštu.

Michal R., v minulosti odsouzený za rozsáhlé podvody, jako svědek řekl, že jeho známá Eva U. chtěla podnikat. K její žádosti tedy našel nabízenou H&H a zajistil potřebné náležitosti k jejímu převodu.

Paní z Kamenného Újezdu nezná. Předloženou kupní smlouvu a návrh na vklad do katastru prý u soudu viděl poprvé. Dodal, že ho překvapuje, že by Eva U. měla peníze na nákup nemovitosti.

Musela vědět

Okresní soud v Českých Budějovicích konstatoval, že Eva U. projevila až naivní důvěru k tehdejšímu příteli.

Potvrzuje se, že sama nechápe chod obchodních společností a zásady převádění nemovitostí. Není pravděpodobné, že by vymyslela tak rafinovaný trestný čin. O nabízející se roli Michala R. v této věci však nejsou důkazy.

Rozhodující je, že Eva U. kupní smlouvu a návrh na vklad podepsala. Musela tedy znát obsah těchto listin, vědět, že míří ke změně vlastnictví oněch nemovitostí. Jejich majitelce by tím byla způsobena škoda.

Obžalovanou proto soud uznal vinnou a s přihlédnutím k její dosavadní bezúhonnosti a věku jí uložil jen mírný trest.

Eva U. se odvolala. Obhajoba opakovala, že obžalovaná jen k pokynu Michala R. podepisovala listiny, jejichž smyslu nerozuměla. Nebyl jí prokázán úmysl někoho poškodit, byla sama uvedena v omyl.

Krajský soud ale odvolání zamítl.

„Obžalovaná nemá omezenou způsobilost k právním úkonům, jednala svobodně a volně, když listiny podepisovala ,“ řekl předseda senátu.

Michal R. se svou trestní minulostí a dluhy mohl skutečný záměr zmiňovaných operací před obžalovanou skrývat. „Jistou povědomost, k čemu ale směřují úkony, které podepisovala, obžalovaná měla. Jednala tedy přinejmenším se srozuměním, že může způsobit škodu jinému…“

Trest pak krajský soud označil za velice příznivý pro Evu K.

Rozsudek je tak pravomocný.