Výrok o uloženém šestiletém trestu ve věznici s dozorem a odůvodnění rozhodnutí provzlykal. Na místě se odvolal.
Spoluobžalovaný Milan P.. dostal za podílnictví 18 měsíců nepodmíněně a práva odvolání se vzdal.

Útok na stařenku

Letos prvního června kolem 9.30 hodiny se v Budivojově ulici Jan V. rozběhl za ženou stojící na chodníku. Vytrhl jí kabelku z ruky a utekl.

Útok podnikl po předchozí dohodě s Milanem P. na tom, že někoho okradou. Parťák akci sledoval. Projel pak na kole kolem ženy ležící na zemi, naložil „na špačka“ Jana V. a odjeli k dětskému hřišti.

Tam kabelku prohlédli, rozdělili si fifty fifty osm stovek z peněženky, P. si nechal mobil a zbytek kořisti odhodili do koše. S kloboučkem, brýlemi na čtení, doklady, průkazem ZTP . . .

Paní utrpěla zhmoždění ramene a kyčle, zhoršila se jí vředová choroba a hlavně se u ní rozvinula posttraumatická stresová porucha. Což je těžká újma na zdraví.

Měli hlad…?

„Tu noc předtím jsem spal venku na lavičce a Milan ve sklepě,“ líčil v pátek u soudu Jan V.

Ráno se sešli. Nic v plánu neměli, chodili jen tak po městě. „Začal jsem mít hlad a Milan taky. Neměli jsme peníze. Napadlo nás tedy něco někomu ukrást,“ vyprávěl.

Když uviděli tu starší paní zády k nim, podívali se na sebe, tak vteřinu, dvě, prý si ani nic neřekli, a V. se k ženě rozběhl. „Nevypadalo, že by mne P. chtěl zastavit,“ uvedl na dotaz v přípravném řízení.

„Vytrhl jsem jí tu kabelku z ruky a když jsem s ní odbíhal, ohlédl jsem se. Viděl jsem, že tu ruku natahuje dopředu a padá,“ vypovídal. Měl prý strach se vrátit a poškozené pomoci.

Tvrdil, že neužil žádného násilí, že se té paní ani nedotkl, jen prý sáhl p o té kabelce.

Když si peníze rozdělili, šli si koupit to jídlo, dodal.

„Byla to pěkná blbost, lituji toho, moc mne to mrzí,“ prohlásil.

Nenapadlo vás vydělat si ty peníze na jídlo prací?! ptal se ho předseda senátu. Jan V. řekl, že tehdy ho to nelákalo. Nabídli mu práci zedníka, ale dělal jen přidavače. „A s tím jsem tam nešel,“ řekl.

U stejných zedníků dělal i Milan P. Ten prý odešel kvůli tomu, že je uráželi, že jsou lemplové.

Milan P. vzájemnou dohodu někomu něco vzít potvrdil, nikoho konkrétního prý ale netypovali. „Ani jsem nevěřil, že bychom to udělali,“ uváděl v přípravném řízení.

Myslel prý, že V. kolem té paní přejde a budou pokračo vat v cestě. Viděl ale, že jí kabelku vytrhl, a slyšel pád té ženy. Byl prý docela překvapen, že to kamarád udělal.

„Nevěděl jsem, co mám dělat, zazmatkoval jsem a jel za Honzou,“ vypovídal.

Řekli si pak, že jsou idioti, a že se to nemělo stát.

Telefon poškozené užíval, než mu došly peníze a neměl na jídlo. Pak přístroj za dvě stovky zastavil.

Poškozená paní svědčit nepřišla, podle ošetřující lékařky toho nebyla schopna. Její dcera popsala zhoršení jejího zdravotního stavu po události.

Oba obvinění jí poslali omluvné dopisy. „Přišlo mi to takový…, no, nebudu to komentovat,“ řekla v pátek.

Už „zlobili“

Soud konstatoval, že Jan V. dosud nebyl trestán. Je však obviněn, že s dalším zaměstnancem ukradli ve skladu firmy mobily za 53.860 korun.

Milan P. je stíhán za ublížení na zdraví a výtržnictví (přepadení chodce na lávce ve Stromovce). Loni dostal jako mladistvý za krádež čtyři měsíce podmíněně, za další krádež pak 300 hodin obecně prospěšných prací.

Měl je vykonat na hřbitově, ale ani nezačal: když tam přišel, v kanceláři prý na něho zvýšili hlas, tak zase odešel.

„Dvě hodiny nevykonaných prací, to je den odnětí svobody,“ připomněl mu předseda senátu.

Znalec z oboru soudní medicíny řekl, že zranění poškozené jsou dobře vysvětlitelná pádem po násilném strčení do ní. Její schopnost vybalancovat rovnováhu mohla být ztížena postižením pohybového aparátu, kterým trpí.

Psychiatr a psycholog u paní shledali posttraumatickou stresovou poruchu.

Státní zástupkyně navrhla uznat oba vinnými loupeží. „Nemají respekt k majetku a zdraví druhých, k obecně platným pravidlům, necítí ani odpovědnost za vlastní životy,“ řekla.
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, obhájce Jana V., mínil, že užití násilí při zmocnění se kabelky nebylo jeho klientovi prokázáno, a že šlo tedy jen o krádež. Těžká újma na zdraví poškozené pak prý zatím také nebyla prokázána.

Podle obhájce Milana P. nebylo druhému obžalovanému spolupachatelství loupeže prokázáno. S Janem V. se jen obecně bavili o potřebě získat peníze, není dokazováno, že by se domlouvali na loupeži. I kdyby se jí dopustil V., šlo o exces ze společné dohody, který Milan P. nemohl předvídat a který mu nemůže být přičítán na vrub. „Jen se na místě bohužel vyskytoval,“ mínil obhájce.

Litoval

Jan V. v obsáhlé závěrečné řeči zopakoval, že když se k ženě rozběhl, věděl, že jí chce vzít kabelku, ale nechtěl jí blížit.

„Strašně jsem si to pak vyčítal, bylo to z hlouposti, z mé zoufalé životní situace, bylo to neomluvitelné a nevím, proč jsem to udělal,“ kál se.

Řekl, že už pobyt ve vazbě byl pro něho velkým poučením. „I poznání, jak se chovali ostatní vězni – jak vědí, že až odtud vylezou, zase se sem po čase vrátí, jak je jim všechno jedno… Uvědomil jsem si, že takhle já žít nechci. Chci žít jako člověk, kterému není jedno, co z něho bude.“

Zmínil se o matčině návštěvě ve vazbě den před hlavním líčením. „Řekla mi, že bych se k ní mohl vrátit, než společně najdeme podnájem… Slíbil jsem jí, že udělám všechno pro to, abych ji nezklamal jako teď, kdy jsem jí ublížil… Teď vím, že měla pravdu. Nechci dělat, co jsem dělal, a chci přesvědčit, že na to mám žít jinak. Bylo to pro mne poučení na celý život…“

Krajský soud ale po poradě vynesl rozsudek, jak uvádíme v úvodu. Vyšel ze svědecké výpovědi poškozené o tom, že ucítila náraz, byla sražena na zem a v tom okamžiku se pachatel zmocnil jejích věcí. Je prokázáno, že následkem útoku trpí posttraumatickým stresovým syndromem.

„Oba obžalovaní doznali předchozí rozmluvu o potřebě opatřit si peníze, ale šlo o dohodu neurčitou. Vlastní útok byl výlučně rozhodnutím Jana V. Pokud mladý muž srazí starou ženu, musí předpokládat, že u ní může dojít k těžkému zranění. Šlo o velmi zavrženíhodné jednání. Přepadávání starých nebo psychicky postižených lidí mladými je projev zbabělosti, neboť ti se nemohou účinně bránit. Jde o velkou lidskou bezohlednost,“ pokračoval předseda senátu.

Milan P. byl akci přítomen, věděl, že přebírá věci získané trestnou činností, dopustil se tedy podílnictví. „Jeho jednání nelze bagatelizovat. Byl od začátku u rozhovorů o potřebě získat peníze, neučinil žádné kroky k pomoci zraněné ženě. Nad činem se pohoršil, ale to mu nebránilo, aby na sebe převedl část uloupených věcí. Skutku se dopustil ve zkušební době a při vyhýbání se trestu obecně prospěšných prací. Proto mu soud ukládal trest už v horní polovině sazby…“

Státní zástupkyně se k rozsudku nevyjádřila.