V úterý byl k českobudějovickému krajskému předveden z vazby s odvoláním proti lednovému rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích.

Ten mu uložil deset měsíců do věznice s dozorem za majetkovou trestnou činnost od května do září 2007.

Obžalovaný se odvolal. Trval na tom, že soud mu měl ukládat souhrnný trest i za trestné činy, které spáchal před vyhlášením tohoto rozsudku.

Za ty byl souzen 27. listopadu 2007 a 25. září 2008 Okresním soudem v Písku.

Josef B. proto navrhoval poslední rozsudek zrušit a věc vrátit do Strakonic.

Tamní soud přitom o oněch předcházejících trestních věcech pana B. i o potřebě vynést souhrnný trest věděl, ale neučinil tak.

Shledal totiž, že v případě prvního odsouzení na rok podmíněně na dvě léta za pěstování konopí podal ustanovený obhájce za obžalovaného odvolání. Když důvody nutné obhajoby s propuštěním obviněného z jiného výkonu trestu pominuly, obhájce vzal své odvolání zpět. Učinil tak ale bez vyjádření Josefa B., takže rozsudek první instance de facto nenabyl právní moci.

V případě dalšího rozsudku za jinou majetkovou trestnou činnost se jiný obhájce Josefa B. odvolal tzv. blanketně.

Měl čekat ve vazbě?

Okresní soud ve Strakonicích tak měl při jednání v nové věci tohoto obžalovaného letos v lednu teoreticky s rozhodnutím čekat, až jeho předchozí písecké věci budou pravomocně skončeny, a pak uložit souhrnný trest, jak chce trestní zákon.

Na druhé straně měl před sebou obžalovaného stíhaného vazebně a tuto jeho tíživou situaci nechtěl protahovat na neurčito, do doby, než bude rozhodnuto v jeho předchozích věcech.

Odsoudil proto Josefa B. „jen“ za ony nové krádeže s přesvědčením, že souhrnný trest, který „chce“ trestní zákon, zařídí až soud odvolací.

Pravomocně

Před ním v úterý Josef B. prohlásil, že na odvolání proti rozsudku s konopím trvá.

Jeho obhájce v druhé písecké věci pak slovně odůvodnil své blanketní odvolání. Trest dva roky vězení označil za nepřiměřeně přísný a vinu v jednom z bodů neprokázánu – tu felicii prý Josef B. nemohl vybrat, protože byl v tu dobu v baru ve Strakonicích a známí mu to údajně mohou dosvědčit.

Krajskému soudu tedy nezbylo než v obou těchto píseckých věcech veřejné zasedání odročit.

Zabýval se jen odvoláním Josefa B. do výroku strakonického rozsudku o trestu. Tedy námitkou, že soud měl vyčkat pravomocného rozhodnutí v jeho předchozích věcech.

Krajský soud ale uzavřel, že nepravomocnost předchozích rozhodnutí v jiných věcech obžalovaného nebrání tomu, aby bylo projednáno odvolání proti poslednímu rozsudku z ledna.

Zabýval se pak tím, zda trest není nezákonný, a uzavřel, že tomu tak není. „Obžalovaný byl v sazbě od půl roku do tří let vězení. Při jeho recidivě není trest spíše při dolní hranici nepřiměřeně přísný a zařazení do věznice s dozorem je pak rozhodnutím v jeho prospěch,“ uzavřel předseda senátu.

Rozhodnutí je tak v právní moci.

Na konečné výroky nad konopím a předcházejícími krádežemi si Josef B. „holt“ musí ještě počkat…