A jednou jeden z nich, pan Alexandr (tehdy 37 let), řekl druhému, to panu Milanovi (tehdy 73letému), že má nějaké finanční problémy.

A že se mu kolega jevil spolehlivým a sympatickým, pan Milan mu 15. prosince 1999 půjčil na rok 3,45 milionu korun.

K zajištění mu pan Alexandr vedle směnky nabídl do zástavy filatelistický materiál, ale s tím, že ty známky ještě chce vystavit na konkrétní výstavě.

Podle znalce měly hodnotu 2,6 milionu.

K panu Milanovi se ale po výstavě už nedostaly.

Poté oba muži uzavřeli 16. ledna 2000 dodatek smlouvy, podle něhož převzal věřitel do zástavy od pana Alexandra album jiných známek.

Ty později znalec ocenil na 399.000 Kč…

Zbavil se domu?

K vracení půjčky se dlužník dál neměl.

Významným datem se pak stal 21. červen 2002.

Tehdy pan Alexandr s manželkou podali u Katastrálního úřadu v Písku návrh na vklad do katastru s kupní smlouvou na na dům a pozemky ve vesničce nedaleko Čížové.

Manželé je včetně vybavení prodali za 1,5 milionu.

Bývalá manželka pana Alexandra v domě ale žije dál. Prý přišli o byt a nový majitel dovolil, aby paní jeho objekt u Čížové za údržbu užívala.

Kupní smlouvu o prodeji těchto nemovitostí pan Milan napadl žalobou a Obvodní soud pro Prahu 8 ji prohlásil za právně neúčinnou.

A pan Alexandr byl obviněn z trestného činu poškozování věřitele. Prodejem domu při vědomí neuhrazených splatných závazků prý zmařil uspokojení svého věřitele.

Takto ho také Okresní soud v Písku loni v srpnu uznal vinným. Trest mu uložil nejen za tento skutek, ale i za sbíhající se zpronevěry, za něž byl obžalovaný odsouzen v Praze.

Pan Alexandr tak dostal souhrnných osmnáct měsíců s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu čtyř a půl roku.

Během ní má podle svých sil hradit škodu způsobenou panu Milanovi.

To je prý špatně

Obžalovaný se odvolal.

Tvrdí, že i po prodeji zmíněných nemovitostí měl dost prostředků, aby dluh uhradil. Věřitel Milan mu ale ono album známek nevrátil, takže je nemohl prodat a z výtěžku závazek splatit.

Mínil, že k ocenění předložil pan Milan jiný filatelistický materiál, než jaký mu obžalovaný předal jako zástavu. Pochybuje, že by pan Milan, sám soudní znalec v tomto oboru, přijal k zajištění půjčky tak nicotné známky…

Opakoval, že mu údajně poškozený „zadržuje majetek odpovídající přinejmenším výši závazku“.

Obsílku ke čtvrtečnímu veřejnému zasedání krajského soudu si pan Alexandr nevyzvedl. Jeho obhájce se omluvil a uvedl, že se mu s klientem nepodařilo spojit, že je asi v zahraničí.

Státní zástupce pak odvolací soud ještě informoval o aktuálních trestních stíháních obžalovaného v Praze pro podezření z nepřímého úplatkářství a ze zanedbání povinné výživy. Navrhl odvolání pana Alexandra zamítnout.

Krajský soud ve čtvrtek po projednání věci rozsudek první instance zrušil, aby výrok v popisu skutku zpřesnil. Obžalovaného uznal vinným stejným trestným činem a uložil mu stejný trest.

Rozsudek je pravomocný.

Podle internetové verze obchodního rejstříku je pan Alexandr jednatelem tří obchodních společností.