Poškozená na policii vypověděla, že se bránila, plakala, ale měl ji fackovat, bít do celého těla, vyhrožovat násilím vůči ostatním členům domácnosti. Proti její vůli ji vysvlékal, osahával, opakovaně ji přinutil k souložím. Prý jí vyhrožoval, že když to řekne, vyvraždí celou její rodinu.

Až v patnácti?

Obviněný tvrdí, že se obžaloba nezakládá na pravdě. Poprvé prý měl pohlavní styk s poškozenou až po jejích patnáctých narozeninách. Svedla ho, už neodolal; tehdy už nebyla panna, uvedl.

K výpovědi , že ji otčím znásilnil už v roce 2003, podle obviněného nejspíš dívku navedl její současný 52letý přítel. (Zpráva odboru sociálně právní ochrany dětí uvádí, že poškozená tomuto muži vede domácnost a na dotaz udává, že mladí kluci ji nezajímají. Nově se podává, že požádala o povolení sňatku s ním ještě před dovršením 18 let.)

Po výslechu zmíněného přítele se obžalovaný obrátil na svědka slovy: Snad si nemyslíš, že ti ji nechám, až se vrátím . . .

Soud se obviněného ptal, jakpak to tak mladá dívka dělá, když svádí zralého muže, a Jan K. líčil to „škádlení“, jak ho objímala atd. Začali prý spolu chodit, měli i pohlavní styk dvakrát, třikrát týdně, ještě ráno toho dne, kdy ho policie našla a dodala do výkonu trestu, tedy v září 2006.

Ahoj, taťko . . .

K osvětlení jejich vztahu s dívkou předložil Jan K. soudu dopisy, které mu poškozená poslala do vězení.

Moc se mi po tobě stýská, moc ráda bych tě viděla a obejmula tě, počkám na tebe, moc mi chybíš, nikoho nebudu mít tak ráda jako tebe, četl soud například z dopisu datovaného 26. zářím. V jiných listech dívka přikresluje srdíčka, některé dopisy nadepisuje: Ahoj, taťko . . . Z dopisů zaznívá i žárlivý tón: pořád píšeš jen mámě, mne jsi na návštěvě ani neobejmul . .  Ještě 17. ledna 2007 mu psala, že ho strašně miluje, ale máma ji nutí, že se s ním musí rozejít. „Vím, že jsi mi hodně dal, a moc si toho vážím,“ píše. V dubnu už ale sděluje, že se jednou chce vyučit, ale s ním že by to nešlo, a že už za ním do vězení nikdy nepřijde.

Poškozenou, stále ještě nezletilou, soud vyslýchal v nepřítomnosti veřejnosti a obžalovaného, který pak byl s její výpovědí seznámen. Dívka zopakovala jeho počínání tak, jak uvádí obžaloba. Při konfrontaci s dopisy obviněnému do vězení řekla, že je psala podle pokynů matky, a s pláčem dodala, že matka o chování druha věděla a že jí řekla, aby mu vyhověla, aby byl klid . . .

Z trestního rejstříku Jana K. soud připomněl jeho minulá odsouzení za sexuální delikty v letech 1995, 2001 a 2005. Znalec řekl, že u obviněného nebyla prokázána sexuální deviace, netrpí duševní chorobou, ale smíšenou poruchu osobnosti.

Podle psycholožky ve výpovědi dívky výrazně převažují znaky svědčící pro pravdivost základního obsahu sdělení. Nezjistila u ní mstivost či jiné důvody ke zkreslení výpovědi. V době zkoumání jevila symptomy posttraumatické stresové poruchy, tedy těžké újmy na zdraví.

Stockholmský syndrom?

Když znalkyni soud seznámil s dívčinými dopisy obviněnému do vězení, prohlásila, že je jasné, že jí nikdo formulace nenutil, že dopisy psala zcela spontánně.

Také další znalec uzavřel, že prožitek, v prvopočátcích zřejmě spojený s násilím Jana K., než poznala marnost obrany a podvolila se, poškozenou zasáhl ve velmi citlivém období a bude se jí celoživotně promítat do partnerských vztahů. Přítomná posttraumatická stresová porucha je v příčinné souvislosti s jednáním obžalovaného.

Podle znalců došlo u děvčete k rozvoji vysokého stupně závislosti na obžalovaném, který posléze rozhodoval o všech věcech, jimž přikládala důležitost – i o jejím (ne)nástupu do učení, užívání léků apod. Její závislost byla absolutní, přesahovala hranice erotického kontaktu a zasahovala do dalších sfér. V rodině dívka neměla žádnou oporu, byla bezbranná.

Dívčiny dopisy obviněnému do vězení, které jako by naznačovaly sympatie, znalci charakterizovali jako projev tzv. stockholmského syndromu, kdy si oběť může časem vytvářet pozitivní vztah k tomu, na němž je závislá.

Soud po poradě uznal Jana K. vinným znásilněním osoby mladší 15 let se způsobením těžké újmy na zdraví (to za první nejméně tři násilné útoky na bránící se dvanáctiletou), pohlavním zneužíváním osoby mladší 15 let svěřené jeho dozoru se způsobením těžké újmy (to za období, kdy se nezletilá už v rezignaci nebránila) a pohlavním zneužíváním mladistvé svěřené jeho dozoru. Ve všech třech skutcích se pak dopustil i ohrožování výchovy mládeže.

Přísný trest

Za to soud uložil Janu K. úhrnný trest odnětí svobody na devět let s výkonem ve věznici s ostrahou.

„Soud se opřel především o svědectví poškozené, kterou nemá důvod zpochybňovat,“ řekl předseda senátu a odkázal i na jednoznačný názor znalců na věrohodnost této svědkyně. Obhajobu obviněného, že s dívkou měl pohlavní styk až po jejích patnáctých narozeninách, soud vyhodnotil jako účelovou, neboť pak by Janu K. hrozil trest maximálně do dvou let.

V úvahách o trestu soud zvážil předchozí odsouzení obžalovaného za obdobné delikty; formálně dokonce naplnil znaky speciální recidivy a hrozil mu trest minimálně 11,5 roku. Projevil se jako člověk naprosto ignorující zákony (za drobné delikty si odseděl celkem už 51 měsíců). Přesto mu soud ale uložil trest jen těsně nad polovinou sazby.

Rozsudek není v právní moci. Pokud by při něm zůstalo, Jan K. by trest nastoupil teprve poté, kdy vykoná současný trest odnětí svobody na tři roky (běží od 18. září 2006) a po něm trest další, ve výměře 18 měsíců . .