Kolik berou soudci? Platová základna je, podle zákona, u soudců trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře podle údajů ČSÚ za předminulý kalendářní rok: v roce 2021 to dělá 100 872 Kč. Výše platu se dál odvíjí od toho, u kterého soudu pracují a kolik praxe mají. Kromě platu mají soudci nárok i na náhrady výdajů, naturální plnění a odchodné (např. na výdaje na dopravu, stravování, ubytování, odborné práce nebo osobního asistenta).

Kárný soud rozhodl, že se soudce dopustil kárného provinění tím, že řídil motorové vozidlo, ačkoliv nebyl ve stavu umožňujícím bezpečný výkon této činnosti, následně způsobil dopravní nehodu a přes výzvu policie na místě odmítl podstoupit dechovou zkoušku i krevní vyšetření. "Naopak jej zprostil kárného návrhu v části kladoucí mu za vinu, že o nehodě nepravdivě informoval svého nadřízeného, protože to nebylo prokázáno," uvádí mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Kárný soud v řízení vyslechl třináct svědků, vycházel také z policejního spisu a ze spisu správního orgánu a dospěl k závěru, že žalované jednání bylo prokázáno včetně toho, že kárně obviněný řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu.

Soud. Ilustrační foto
Exsoudce Bohuslav Petr stanul před soudem, stále tvrdí, že před nehodou nepil

"Kárná navrhovatelka – ministryně spravedlnosti - požadovala odvolání z funkce soudce a kárný soud tento návrh velmi vážně zvažoval. Nakonec přistoupil k mírnějšímu druhu kárného opatření, přičemž vzal v úvahu nejen závažnost jednání, ale i výborné pracovní hodnocení zohledňující dlouhodobé působení u soudů, zprávu soudcovské rady oceňující i jeho působení v řídících funkcích a zprávu z místa bydliště o občanské angažovanosti," vysvětluje mluvčí NSS. "Zohlednil i určitou sebereflexi kárně obviněného, který se vzdal funkce místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích a zohlednil také sankci uloženou za část jednání již ve správním řízení." Odvolání z funkce soudce by svou přísností přesáhlo prokázané skutkové okolnosti, hodnocení profesní minulosti kárně obviněného a skutečnost postihu za část jednání ve správním řízení. "Kárný soud zdůraznil, že tím, že nezvolil nejpřísnější kárné opatření a neodvolal kárně obviněného z funkce soudce, nemíní vyslat soudcům signál, že při ovlivnění alkoholem se odmítnutí vyšetření na alkohol vyplatí," upozorňuje zároveň Sylva Dostálová.

Dodává, že případ byl velmi hraniční a že kárný soud přihlédl i ke stávající kárné judikatuře ve věcech soudců a státních zástupců, kdy kárné opatření odvolání z funkce bylo spojováno s opakovanými a hrubými nedostatky v práci soudce znamenajícími absolutní neschopnost soudcovskou práci zvládat či s jinými velmi hrubými poklesky. Proto zvolil snížení platu, a to v nejvyšší možné míře při prvním kárném provinění.