Paní Jana, vychovávající sama dvě děti, se v roce 2007 seznámila s panem Jiřím (37), tehdy ve výkonu trestu. Když se vrátil, zprvu jim to v družském vztahu klapalo, dokonce se jim narodila dvojčata. To už ale podle pozdější výpovědi matky partner přestával pracovat, hrál na automatech, pil, napadal ji, měl ji zbít i v těhotenství. Z bytu byl nakonec vykázán policií, ale pokoj si nedal.

Nebezpečně pronásledoval

Jak konstatoval v květnu Okresní soud v J. Hradci, pan Jiří v době od 28. ledna do 4. března bývalou družku a její dcery opakovaně pronásledoval. Nepřiměřeně častými telefonáty a SMS vyhrožoval paní Janě fyzickým ublížením jí, dětem, jejímu otci i novému příteli. Její dcery jako svědkyně řekly, že je obviněný vyhledával ve škole, vzkazoval po nich matce, že bude mít ze života peklo, že si má na něho dávat pozor, že ji jednou zabije…

Pan Jiří jednání nepopíral, přičemž své četné pokusy o kontakty pokládal za normální, za nic závadového. Tvrdil, že bývalou družku nikdy nepronásledoval, naopak ona prý uháněla jeho, aby jí zavolal. Byl motivován starostí o dcery a vyptával se na ně, řekl.

Součástí dokazování byly záznamy o uskutečněném telekomunikačním provozu obviněného a poškozené. Tak od 28. ledna do 4. března volal pan Jiří paní Janě 545krát, ona jemu ani jednou. Poslal jí 1454 SMS, ona jemu 390, a to jen v prvním období. Třeba 2. března jí volal 64krát a poslal 151 zpráv. Poškozená k tomu uvedla, že kromě toho se o telefonický kontakt pokoušel i z jiných čísel. Některé SMS, které paní Janě docházely v poslední době, sepsala tehdy přítomná policie do úředního záznamu.

Podle znalce nebyla motivace obviněného k tomuto jednání chorobná.

Způsobilé vzbudit obavy

Okresní soud uzavřel, že se pan Jiří domáhal kontaktu s bývalou partnerkou i jejími dcerami zcela nepřiměřeně, nadměrně často, proti jejich vůli. Přitom jim vyhrožoval způsobem, který v nich mohl vyvolat důvodné obavy o zdraví a život, pocit, že jsou sledovány, že nic nemohou dělat volně…

I podle názoru znalce se přitom mohl ovládnout. S poukazem na jeho odsouzení v roce 2004 mj. pro napadání a vyhrožování bývalé družce usmrcením soud konstatoval, že obviněný byl už z minulosti poučen, kam ho může takové neunesení rozpadu vztahu dovést. Uznal ho proto vinným přečinem nebezpečného pronásledování a vzhledem k jeho předchozím sedmi záznamům v trestním rejstříku i tomu, že už byl opakovaně i ve výkonu trestu, mu uložil rok do věznice s ostrahou.

Obžalovaný se odvolal. Krajský soud ke středečnímu zasedání pozval poškozenou paní Janu, aby se jí dodatečně zeptal, zda ke stíhání otce svých dětí dává ve vztahu k ní souhlas, což dotyčná potvrdila. Kromě toho jí ale soud předal korespondenci od obviněného, který věznice zadržela jako závadový. Po rozlepení předal dopis svědkyni a text na obálce přečetl jako důkaz. Pan Jiří na ní bývalou partnerku zřejmě před místními doručovateli denuncuje a uráží…

Jeho obhájce pak mj. pokritizoval policii za nezajištění obsahu předmětných SMS a označil za velmi nepochopitelné, proč na údajně obtěžující množství SMS poškozená nepřestala reagovat, proč nevyměnila SIM kartu atd. Z dokazování nevyplývá, že by byl pan Jiří agresivní povahy. Podle obhájce jeho SMS nemohly objektivně vyvolat v bývalé partnerce potíže, které uváděla. Soud by prý měl zvážit, zda by k nápravě obžalovaného nepostačil výchovný trest.

Krajský soud ale odvolání zamítl. Ztotožnil se se zjištěními a závěry soudu prvního stupně. „Nepochybujeme, že se obviněný choval tak, jak popsaly svědkyně, že šlo tedy o intenzivní vytrvalé obtěžování jak má na mysli trestní zákoník v případě paragrafu 154,“ řekl předseda senátu v odůvodnění.
Protože si pan Jiří takto počínal i vůči dítěti, není trest odnětí svobody ve třetině sazby nepřiměřeně přísný, uzavřel soud.

Co říká zákon

§ 154 – Nebezpečné pronásledování
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.