Konkurz navrhl jediný společník a jednatel, 50letýRoman Havlíček. První insolvenční návrh učiněný loni v říjnu ještě nedotáhl do konce, když prý nastoupil do pracovního poměru a „všechnu pracovní činnost rozvíjel v Praze“. Poštu pak nepřebíral ani v sídle firmy, protože to musel opustit pro neplacení nájemného.

Letos 9. února však už návrh podal řádně.

Neplatili mu…

Uvedl, že se jeho společnost dostala do platební neschopnosti.

Řada odběratelů mu zůstala dlužna, někdy s účelovými poukazy na vady díla, údajně pozdní plnění apod.

V důsledku už neměl dost prostředků na odvod pojistného za zaměstnance. Neměl ani na to, aby mohl hradit vymáhání pohledávek či se o ně soudit.

Poslední prostředky investoval do stavební akce na jižní bráně Dynama. Objednateli Skanska CZ účtoval asi pět a půl milionu, splatných 18. července 2008, ale nebylo mu zaplaceno.

Leasingové společnosti mu odebraly téměř všechny výrobní prostředky – stroje. V exekuci přišel o auta, takže mu bylo znemožněno přepravovat zaměstnance mimo České Budějovice.

Pro nesolventnost musel k 30. září vyklidit sídlo společnosti. V jednání o splátkových kalendářích neuspěl.

Nemá účetnictví

Uvedl, že 1. října 2008 mu bylo odcizeno účetnictví.

Doložil to protokolem sepsaným policií při místním šetření (byla prý odcizena také „papírová krabice s písemnostmi a doklady k firmě“).

Proto prý nemůže specifikovat jednotlivé věřitele a částky. K 17. říjnu 2008, kdy podával první návrh na insolvenci, činily pohledávky jeho společnosti podle jeho odhadu 12 milionů a závazky 10,9 milionu.

Soud prohlásil konkurz letos 29. dubna a insolvenčním správcem ustavil ing. Františka Svobodného.

Ten v tomto týdnu informoval věřitele úpadce při přezkumu přihlášených pohledávek.

Dluží i pojistné

Několika společnostem Stavitelství Havlíček dluží milionové částky.

Signalbau Huber CZ například 2,78 milionu, firmě Nore 1,8, Izomatu 1,5, společnost Skanska přihlásila 1,1 milionu. Swietelsky chce po úpadci přes 450.000 korun, Arex přes 610.000, Eurovia skoro 850.000.

Největším věřitelem je však Finanční úřad s pohledávkou 6,2 milionu. Správě sociálního zabezpečení společnost dluží 904.580 Kč, Všeobecné zdravotní pojišťovně 711.361 Kč…

Insolvenční správce všechny přihlášené pohledávky uznal a paušální souhlas připojil i jednatel Roman Havlíček. Nepopírali je ani věřitelé přítomní na schůzce.

Správce nemohl vycházet z účetnictví úpadce, protože bylo údajně odcizeno z buňky spolu s počítačem. Řada přihlášených nároků je ale vykonatelných po přisouzení soudem, s dalšími věřiteli ing. Svobodný jejich pohledávky konzultoval.

Má jen pohledávky

K majetku Stavitelství Havlíček, který převzal, správce uvedl, že na jednateli „vymohl“ jako pokladní hotovost 5522 korun. Na účtech firmy není nic. „Převalilo se přes ně několik exekucí,“ vysvětlil ing. Svobodný.

Podle zjištění na katastru nemá úpadce žádné nemovitosti. Řada vozidel je dosud evidenčně v majetku Stavitelství, ale bude ještě třeba prověřit vlastnické vztahy, případně auta dohledat.

Movitý majetek pak představují plechová garáž, pracovní stůl, židle, ekologické WC, tři mobily, varná konvice, ruční oblouková pila a podobně, věci celkem v ceně odhadem do pěti tisíc korun.

Trochu větší naději na částečné uspokojení věřitelů slibují pohledávky Stavitelství. „To je jediný majetek úpadce,“ řekl správce a zdůraznil, že se jejich vymáhání bude usilovně věnovat. Už dlužníkům odeslal výzvy k úhradě.