Vedoucí strážník Martin Macháček konstatuje, že v novém režimu řeší méně akutních záležitostí. „Při denní službě se lidé nezastaví, ty noční bývají podstatně klidnější, tak do dvou případů,“ popisuje Martin Macháček. K současným sedmi mužům a dvěma ženám by uvítali jednu až dvě posily.

„Pokud nemá nikdo dovolenou či není nemocný, zvládáme se točit, ale jinak je to těžká improvizace,“ přibližuje vedoucí strážník. Koncem září předloží radě a následně zastupitelům návrh rozpočtu s žádostí o jeho navýšení, aby bylo možné přijmout dalšího člověka nebo lépe dva.

„Nynější nováčci se bez problémů zapracovávají, každý strážník má mimo práci v terénu na starost určitý úsek – prevenci, přípravu na nácvik a podobně,“ chválí Martin Macháček.